„Změna klimatu zvyšuje v Česku intenzitu a četnost extrémních jevů počasí, včetně sucha a povodní,“ stojí v závěrech studie.

V budoucnu to podle expertů může vést k většímu přesídlování populace, zároveň jsou s těmito změnami spojena i zdravotní rizika. „Především se mohou objevit negativní dopady na vodní a hygienickou infrastrukturu. Může dojít ke kontaminaci vody fekálními bakteriemiz odtoků a kanalizací,“ pokračovali vědci ze zdravotnické organizace.

Problém nejsou jen splašky a fekálie. Podzemní i povrchová voda je v České republice dlouhodobě silně znečištěná. Zjištění organizace potvrzuje i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2021. „Kvalita vod se nezlepšuje. Vyplývá to i z průběžného monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu. Odpovědné orgány dosud neprovedly zásadní opatření, která by reálně přispěla ke zlepšení. Vzhledemk tomu, že ministerstva neřeší příčiny znečištění vod, musí pak vynakládat miliardy korun na modernizace technologií k úpravě pitné vody,“ uvedli kontroloři.

Jedovaté povodně

Podle úřadu se v posledních letech nedaří ani snížit obsah pesticidů a dusíkatých látek. Problematické nálezy se týkají více než poloviny všech podzemních vod a přes osmdesát procent povrchových vod, kde hydrometeorologové provádějí odběry. Kromě pesticidů se do českých vod dostávají i další nebezpečné látky z umělých hnojiv, zemědělských přípravků, léků a obalových materiálů. Identifikovány byly i těžké kovy.

Odborníci upozorňují, že na pesticidy, ale třeba i léčiva jsou krátké i čističky odpadních vod, které je nedokážou úplně přečistit. „Dlouhodobé výzkumy ukazují, že přes čistírny vzhledem k jejich vysoké produkci se dostane významné množství těchto látek. Není tak ani vyloučena kontaminace podzemních a pitných vod,“ potvrdila Taťána Halešová z analytické laboratoře ALS Czech Republic. Laboratoř se nyní podílí na projektu LIFE2Water, který se zabývá možnostmi dočištění komunálních odpadních vod.

V případě častějších povodní v Česku, které závěry Světové zdravotnické organizace rovněž předpovídají, je pravděpodobné, že přívaly vody čističky nezvládnou, a může tak navíc dojít k výplachu kanálů a žump. Při povodních v roce 2002 bylo takto znečištěno více než tři tisíce studní a dvaasedmdesát veřejných vodovodů.