Bylo to přesně opačným směrem: do USA, odpověděla na otázku Deníku Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj. Vojenský materiál se firma v rozporu se zákony pokusila vyvézt do Washingtonu, uvedla k odhalení, jež v pátek vzešlo z běžné kontroly zboží určeného na export mimo území EU. „V rámci své kontrolní činnosti celníci objevili osm cvičných granátů M66, které podléhají licenčnímu řízení,“ uvedla Matějková, podle jejíchž slov bylo celníkům hned zřejmé, že to, co mají před sebou, rozhodně nejsou díly k secímu stroji, jak stojí v papírech. Ukázalo se, že šlo o násadcové granáty pro cvičnou střelbu z jugoslávských pušek M59/66 (kdy se používá šroubovací granátometný nástavec a k odpálení slouží slepý náboj).

Se samotnou zásilkou by celníci neměli problém, pokud by ji provázely náležité dokumenty: konkrétně licence pro vývoz. Ta však chyběla – a vývozce si toho byl zjevně vědom. „Snažil se obejít celní předpisy a v celním prohlášení deklaroval zboží jako sadu lisovaných náhradních dílů k secímu stroji,“ konstatovala Matějková. Celníci se tedy ptali po licenci na vývoz vojenského materiálu – tu však nepředložil dopravce ani vývozce.

„Z předložených dokladů vyplynulo, že vývozce není držitelem povolení nebo licence k obchodu s vojenským materiálem,“ uvedla. Deníku řekla, že vývozci, který v celním prohlášení uvedl, že nejde o vojenský materiál ani o takzvané zboží dvojího užití, nyní hrozí finanční sankce, jež by se mohla vyšplhat až na pět milionů korun. Rozhodovat se bude v rámci správního řízení Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Co se považuje za vojenský materiál
1. Vojenským materiálem jsou:
a/ výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití v ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech nebo jsou hromadně v těchto složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu;
b/ stroje, zařízení, investiční celky, technologie, programové vybavení, technická dokumentace nebo návody vyrobené, upravené, vybavené, zkonstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a/.

2. Vojenským materiálem se rozumí i služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem uvedeným v odstavci 1, zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.
3. Seznam vojenského materiálu podle předcházejících odstavců stanoví prováděcí předpis na základě Společného seznamu vojenského materiálu Evropské unie.

§ 5 zákona č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem