„U potraviny Peanuts in shell 9/11, arašídy neloupané, laboratorní analýza prokázala překročení maximálního limitu pro přítomnost aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1, G2,“ vysvětlil. Což lze číst tak, že buráky byly plesnivé. Vysoce toxické aflatoxiny schopné v případě konzumace poškozovat zejména játra či imunitní systém, které navíc bývají řazeny ke karcinogenním látkám s nebezpečím vzniku nádorů jater, jsou totiž produktem metabolismu plísní.

Česká inspekce současně upozornila i další země. Informace o nebezpečném výrobku, s konkrétními poznatky týkajícími se zjištění k šarži s označením 3700/131590213, vložila SZPI do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.