Soud neobměkčil ani svým vzhledem – v doprovodu eskorty přišel do jednací síně s francouzskou holí a s přilbou na hlavě – ani svým proslovem. V něm hovořil o desetiletém odstupu od spáchání trestného činu, o lítosti i o vůli žít řádným životem a věnovat se svým dětem. A mimo jiné zmínil, že už několik let nepije alkohol a neužívá ani jiné návykové látky.

Odsouzen byl totiž za to, že v roce 2012 v silné opilosti srazil autem cizinku, která se snažila zabránit tomu, aby pokračoval v jízdě. Předtím totiž Janoušek lehce narazil do jejího volva, avšak neprojevil ani náznak ochoty zastavit a škodu spojenou s nehodou řešit. Žena ho dostihla až u semaforu, kde musel zastavit červenou. Postavila se před jeho porsche a bušením do kapoty se domáhala, aby vystoupil. Marně. Jakmile padla zelená, lobbista se rozjel: srazil ji a způsobil jí vážné zranění. Z místa pak ujel – záhy však byl dopaden.

Po poměrně urputných soudních jednáních byl odsouzen a v roce 2014 nastoupil do vězení. Jeho advokáti se však domohli toho, že mu byl trest brněnskými soudci ze zdravotních důvodů přerušen – s tím, že kvůli úrazu hlavy, který si přivodil pádem na lodi, potřebuje vysoce specializovanou zdravotní péči; předložili lékařská dobrozdání hovořící o tom, že pobyt za mřížemi pro něj může znamenat i ohrožení života, jestliže má být pod trvalým dohledem.

Když ho soud nechal sledovat, ukázalo se, že Janoušek žije na svobodě zcela běžným životem nenasvědčujícím, že by ho zranění jakkoli omezovalo – dokonce se ukázalo, že se zvládá věnovat sportovním aktivitám, které jsou podstatně fyzicky náročnější i nebezpečnější, než běžné sezení v base. Za mříže se tak loni v červenci vrátil. A podle úterního rozhodnutí soudu by tam zatím měl i zůstat.

Předseda senátu Lubomír Janoušek míní, že se neprokázalo, že už bylo dosaženo účelu trestu. Jinými slovy: odsouzený podnikatel se ještě nepolepšil dostatečně. Jestliže dělal všechno pro to, aby se návratu do vězení vyhnul, podle soudu to nenaznačuje, že by si svoji vinu uvědomil a kál se. Právnickými slovy: nebylo prokázáno, že by akceptoval smysl a účel výkonu uloženého trestu.

Dá se očekávat, že proti úternímu rozhodnutí padne stížnost – a Janouškovu žádost o propuštění tak bude ještě posuzovat Městský soud v Praze.