Jinak byla Valpružina noc na Kolínsku klidná. K žádným dalším zásahům zdravotníků ani hasičů nedošlo.