„V červenci 2015 mi při gynekologické operaci porušili pravý močovod. Následovala léčba na urologii, kde jsem kvůli několika pochybením musela absolvovat celkem devět operací. Výsledkem je zničená ledvina, která mi funguje jen na dvacet procent a hrozí, že o ni přijdu úplně,“ tvrdí žena.

Ačkoliv se vedení nemocnice k případu odmítlo vyjádřit s ohledem na zákonem uloženou povinnou mlčenlivost, podle materiálů, které má Deník k dispozici, si stojí za tím, že lékařská péče při gynekologické operaci, stejně jako následná péče, byla poskytnuta v souladu s péčí lege artis.

Jinými slovy: lékařské postupy při léčbě byly na náležité odborné úrovni podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. „Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Případ zmiňované pacientky ještě navíc z našeho pohledu dořešen není,“ uvedl ke kauze Pavel Hoffmann, zástupce ředitele pro zdravotní péči.

Jenže znalecký posudek, který si žena nechala vypracovat, hovoří jinak. Podle něj poranění močovodu při odstranění dělohy je komplikace, které někdy nelze předejít. Proto řada gynekologů žádá urology o předoperační sondáž močovodů k jejich snadnější vizualizaci a tedy předejití poranění. Zde sondáž provedena nebyla.

„Potom je na riziku operatéra, jak močovod uchrání. Následně by měla být integrita močovodu pečlivě prohlédnuta. Z těchto důvodů hodnotím poranění močovodu v tomto případě jako pozdě rozpoznané, neboť bylo zjištěno až z následných komplikací: teploty, bolesti v bedrech a podbřišku,“ stojí ve znaleckém posudku Pavla Vernera, soudního znalce v oboru zdravotnictví.

V něm je mimo jiné uvedeno, že poranění močovodu mohlo být rozpoznáno včas, pokud by byly před operací do močovodu zavedeny cévky, které případné poranění pomohou po operaci odhalit. „Poranění bylo přehlédnuto, i když peroperačně mohou být močovody prohlédnuty a zjištěna jejich integrita. Tento stav hodnotím jako zavinění operatéra – gynekologa,“ píše znalec.

Pacientka se nyní bojí, že přijde o ledvinu. Protože se stížností na postup lékařů u kolínské nemocnice neuspěla, obrátila se na Krajský úřad Středočeského kraje, který nemocnici spravuje. Na výsledek zatím čeká.

„Odbor zdravotnictví zadal v této věci znalecký posudek a podle jeho výsledku bude navržen další postup. Jedná se o citlivé osobní údaje stěžovatelky, proto nebudeme poskytovat podrobnější informace,“ uvedla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová.