Nepříliš lepšící se epidemiologická situace komplikuje činnosti Krajského soudu v Praze, ale i těch okresních. Kvůli dodržení platných vládních nařízení soudy musí regulovat počet lidí z řad veřejnosti při hlavních líčeních. Stalo se to naposledy například při mediálně sledované kauze pojmenované „Lánská obora“.

Místo pouze pro novináře

Tu řeší Okresní soud v Kladně. Obviněn z možného zmanipulování veřejné zakázky je šéf Lánské obory Miloš Balák, manažer firmy Energie – stavební a báňská Libor Tkadlec a třetím je přímo zmíněná firma. Jenže kvůli epidemiologické situaci veřejnost mohla do soudní síně pouze ve velmi omezeném počtu. Přímo k soudu se tak nakonec dostalo pouze šest novinářů.

„Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením, to nešlo jinak,“ konstatoval soudce Petr Sedlařík s tím, že jakmile se uvolnilo místo po odcházejícím novináři, bylo nabídnuto dalšímu zájemci. Soudci jednotlivých okresních soudů pak některá jednání, kde se očekává větší zájem veřejnosti či je více obžalovaných, odročují na základě doporučení ministerstva spravedlnosti.

Jednotlivá nařízení a usnesení vlády týkající se pandemie sice soudům omezení soudních jednání výslovně neukládají, nicméně podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové by jednání, která snesou odklad, měla být odložena.

„Předsedům soudů se doporučuje, aby byli všichni předsedové soudních senátů s ohledem na aktuální obecně nepříznivou epidemiologickou situaci a predikci jejího vývoje vyzváni ke zvážení nutnosti konání již nařízených jednání a nařízení nových jednání,“ píše se v doporučení ministryně spravedlnosti.

Počet odložených případů není znám 

Obdobná situace panuje i na Krajském soudu v Praze. Podle tiskové mluvčí Hany Černé předseda soudu Lubomír Drápal počátkem listopadu rovněž vyzval předsedy senátu a samosoudce, aby zvážili kvůli epidemiologické situaci odročení hlavních líčení, veřejných zasedání, jednání nebo jiných úkonů prováděných za přítomnosti veřejnosti, které se mají konat do 20. listopadu.

Kolik soudních jednání muselo být kvůli koronaviru odloženo, ale není známo. „Odročení jednání je ale věcí každého jednotlivého soudce, který musí individuálně zvážit všechna hlediska uvedená v doporučení. Doporučení soudci většinou respektují, jednání jsou ve větší míře odročována, ale nelze říci, kolika věcí se to týká, protože statistický přehled o tom nevedeme,“ vysvětlila mluvčí Hana Černá.Černá.

Počet míst v jednací síni je omezen již jejich velikostí, protože musí být dodrženy předepsané rozestupy mezi přítomnými a vzdálenost od soudce či senátu. O přítomnosti dalších osob z veřejnosti v jednací síni rozhoduje soudce; nemohou-li být do jednací síně vpuštěni všichni zájemci z veřejnosti, je dávána přednost osobám, které označili účastníci jednání.

Koronavirus ovšem nekomplikuje pouze vlastní soudní jednání, ale i chod samotného soudu. Práce administrativních pracovníků je rozdělena do směnného provozu, aby byl omezen co nejvíce osobní kontakt zaměstnanců, je významně využívána práce z domova, a to i pro soudce a asistenty soudců.

„Zatím se nám daří zajistit, že činnost soudu není epidemií covid-19 zásadně negativně ovlivněna, nezaznamenáváme větší problémy,“ dodala mluvčí Hana Černá.