Nejvyšší procento z počtu zaujímá poškozování dopravního značení. V oblibě vandalů zůstávají i odpadkové koše a sběrné nádoby. Bohužel v takových případech se ve velké míře jedná pouze o přestupky. Navíc pachatelé jsou postižitelní, pouze když se je podaří chytit přímo při činu.

V menší míře se pak registrují závady vzniklé v souvislosti s provozem motorových vozidel, případně s vlivem povětrnostních podmínek.

Zde se jedná především o závady ve sjízdnosti pozemních komunikací. To znamená pro řidiče „oblíbené“ výtluky, propadlé vozovky nebo poškozené kanalizace.

Zdroj: MP Kolín