V odpoledních hodinách přijala Městská policie v Kolíně oznámení z tísňového čísla 112, že jim na linku neustále volají nějaké děti z telefonní budky v Polepské ulici v Kolíně.

Při příjezdu na místo uviděli strážníci skupinku rómských dětí, která po spatření hlídkyutekla do budovy Spojů, kde se v současnosti nachází ubytovna. Tam pak mladé viníky strážníci skutečně nalezli.Rodiče dětí přislíbili, že na děti lépe dohlédnou, aby k podobným událostem nedocházelo.

Zda tomu tak bude, ukáže čas.

Policie tyto události řeší jako přestupek. „V tomto případě se jedná o přestupek proti občanskému soužití. Přesněji, přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,“ popsala Věra Žídková z kolínské policie.

Za děti nesou odpovědnost rodiče

Policie může uložit na místě blokovou pokutu jednoho tisíce korun, případně událost předá na městský úřad. „Tam může pachatel obdržet pokutu až tři tisíce korun,“ vypočítala Žídková. To je však v případě dospělých. Mladiství (15 až 18 let) mohou zaplatit 500 korun.

Za přestupek není naopak odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. Což je právě poslední případ z Kolína. Informováni však budou samozřejmě rodiče, škola a sociální odbor. Doufejme jen, že to k něčemu pomůže. Bohužel praxe často ukazuje, že některé děti jsou prostě nepoučitelné. Nebo jejich rodiče?

Linka112
je přitom unikátní technologie telefonních center tísňového volání.112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

Operátoři linky 112 mohou mimo jiné identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.

Telefonní centra tísňového volání 112 jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena.

Operátoři obsluhující linku 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.