Lákal ho velký kontejner
Kolín – Do kontejneru na elektroniku u prodejny Na Bezovce v Kolíně se pomocí klacku dobýval muž známý jako problémový narkoman. Městští strážníci ho řádně poučili a vykázali pryč. Dotyčný patrně nezná případ, kdy se bezdomovec ve stejném kontejneru udusil.

Muž si ustal na nádraží u toalet
Kolín – Nebylo dlouho po setmění, když cestující začali na kolínském nádraží téměř zakopávat o muže ležícího na zemi v nádražní hale u toalet. Ostraha se s ním pokoušel navázat komunikaci, ale dotyčný na výzvu k opuštění prostoru prostě nereagoval. Na nádraží se proto vypravili městští strážníci, kteří tam nalezli na zemi spícího muže z Rumunska. Muž byl z místa vykázán a řádně poučen, že prostory nádražní haly jsou určeny pro cestující, kteří využívají přepravu ČD, tedy nikoli k tomu, aby se zde někdo povaloval, pletl si toto místo s noclehárnou a vzbuzoval veřejné pohoršení. 

Nevěděla, kde je 
Kolín – K čerpací stanici v Jaselské ulici přišla zmatená žena z Polska, která netrefila k ubytovně, věděla jen, že je u nádraží. Hlídka MP ji k ubytovně dovedla. 

Kde teď policie měří rychlost
Kolínsko – V tomto týdnu potkáte policisty s radarem mimo jiné například v Polepské ulici v Kolíně nebo na silnice I/12 Nové město poblíž Čepra. 

Bezdomovec se uložil ve sklepě
Kolín – V domě v ulici V Kasárnách si bezdomovec udělal provizorní lůžko a okolo značný nepořádek. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémového závislého narkomana s adresou pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín). Arogantní muž byl velmi důrazně vykázán ze sklepa s poučením, aby svou přítomností již neobtěžoval zdejší obyvatele.