Při dopravní nehodě vám zahynul někdo blízký. Navíc za to nemohl. Obrovská tragédie. A ještě si k tomu představte, že ve vás hlodají pochybnosti o poctivé práci těch, kteří by měli usvědčit viníka srážky.

Vítejte v duši Mariána Antola, který se dodnes nevyrovnal se ztrátou milované ženy Ladislavy a nenarozeného dítěte, o které přišel letos v lednu v Nové Vsi I.

„Jsou to pocity zmaru a beznaděje,“ líčí muž, kterého trápí nejen smrt těhotné manželky, ale také okolnosti policejního vyšetřování tragédie. „Přístup policie mě zklamal. Nejsem vůbec spokojený s jejich prací,“ dodal Marián Antol.

Soudce chtěl opravit nákres místa nehody

Pověsti vyšetřovatelů nenahrála ani slova soudce Oldřicha Volence. Ten sice měl v ruce dostatek důkazů, aby tento týden nepravomocně potrestal viníka srážky Jana Serbuse (informovali jsme ve středu), ale během hlavního líčení mimo jiné podotkl, že si musel prostřednictvím státní zástupkyně od policie například vyžádat nový nákres místa nehody. Neseděl totiž poloměr zatáčky před místem střetu. A to bylo pro jeho konečné rozhodnutí důležité. „To místo znám a ta zatáčka mi přijde prudší. V původním plánku ale byla zakreslena s nižším poloměrem. Druhý nákres už byl v pořádku,“ řekl Volenec.

Jenže ve spisu se rozcházela s realitou například i některá časová určení. Přehmaty byly v době, kdy se nehoda měla stát, ale i v době provedení dechové zkoušky na alkohol u řidiče liazky Jana Serbuse.

Policie se konkrétně nevyjádřila

Kolínská policie odmítla chyby konkrétně komentovat. Náměstkovi pro uniformovanou policii Dušanu Žďárskému jsme sice elektronickou poštou zaslali čtyři otázky, ani na jednu ale neodpověděl.

Zaslal pouze souhrnné obecné vyjádření. „O pochybení policistů nebo příslušného vyšetřovatele nám nejsou známy žádné skutečnosti,“ uvedl mimo jiné.
„Nevím, proč bych měl zabíhat do podrobností. Věci, na které jste se ptali, jsou záležitostí důkazního soudního řízení,“ sdělil Žďárský později do telefonu.

Žalobkyně: chyby nebyly podstatné

Státní zástupkyně Lada Vokálová, která práci vyšetřovatele dozorovala a sepisovala pro soud obžalobu Jana Serbuse, už byla sdílnější.

„Nákres policisté přepracovávali,“ přiznala. „A v některých časových údajích byl nesoulad. Ovšem nic z toho nemělo vliv na průběh nehodového děje a následný postih pachatele, který byl uznán vinným,“ zdůraznila Vokálová.

Scházeli svědkové, k soudu šel jen jeden

Rodina poškozené se pozastavila mimo jiné i nad tím, že se nakonec objevil jen jediný svědek nehody. Ten také vypovídal u soudu. „Přitom lidí tam bylo v době nehody víc. Policie je ale vůbec nedohledala, aby je vyslechla,“ řekl Jaroslav Perl, otec zesnulé Ladislavy.

A že se osoby poblíž místa nehody skutečně nacházely, potvrdilo i líčení.

Jenže obě vozidla, kvůli kterým Jan Serbus musel náhle po výjezdu ze zatáčky prudce brzdit, ihned po srážce zmizela. Nebylo tam už ani vozidlo, z kterého měly jisté osoby vykládat stavební materiál. A ke kterým Jan Serbus běžel žádat o pomoc. Vozy se ani neobjevily v nákresu místa nehody.
„Policisté je nezanesli na papír proto, že tam prostě nebyly. Kreslí se jen to, co na místě skutečně je,“ vysvětlila státní zástupkyně Lada Vokálová.

A zmizení případných svědků ji ani nepřekvapilo. „Společnost je dnes nastavena tak, že se nikomu nechce svědčit a raději uteče nebo ujede,“ popsala své zkušenosti. „Chápu, že je to těžké, málokomu se k soudu chce. Ale víte, co my jsme si po neštěstí museli ještě prožít, když jsme se báli, že nebude vůbec žádný svědek? I na hřbitově jsem potkával známé, kteří mi říkali, že na místě nehody byli i další lidi, ale jak to prokázat, když policie nám tvrdila, že žádné svědky kromě řidiče, který jel za Laděnkou, nemá,“ doplnil Jaroslav Perl.

Měli prý dost důkazů

Žalobkyně Vokálová dodala, že policisté o zmizelých vozech věděli. Ale po jejich majitelích ani nepátrali. „Nebylo potřeba je vyslechnout. Klíčového svědka jsme měli, Jan Serbus se navíc přiznal. Vše na sebe logicky navazovalo a měli jsme dost důkazů pro sepsání obžaloby,“ řekla Vokálová.

A zároveň připomněla další důležitý faktor policejního vyšetřování. „Všeobecně je známo, že policie trpí nedostatkem příslušníků. Je tedy v některých případech problematické spis neustále vracet k došetřování, třebaže se v něm objeví chyby. Mohu zodpovědně říci, že když nedostatek objevím, konzultuji jej s šéfem dopravních policistů. A mnohdy se jedná o tak formální pochybení, že by bylo zbytečné spis vracet, zaměstnávat tak už tak nízký počet policejních komisařů a způsobovat další průtahy v přípravném řízení. A to je i tento případ. Vady rozhodně neznemožnily soudci, aby v kauze rozhodl,“ dodala státní zástupkyně.

Otec oběti: kde jsme dneska mohli být…

Než se nehoda z Nové Vsi I dostala k soudu, uplynulo necelých osm měsíců. „Vyšetřoval to policista, který snad studoval. Byl u nás druhý den a pak ještě několikrát. Zmínil se, že musí do školy a že přijede za několik dní. Vleklo se to,“ poznamenal Jaroslav Perl. „Člověk se nevyhne myšlenkám, kde jsme dneska mohli být. Laďka by měla po promoci, my se mohli radovat z vnoučete a místo toho…“ se slzami v očích mávne rukou.

Otázky Kolínského deníku adresované Dušanu Žďárskému, zástupci ředitele pro uniformovanou policii:
1. Kdo byl vyšetřovatelem nehody a jak dlouhou praxi má u policie?

2. Jan Serbus vypověděl, že krátce před nehodou začal brzdit v reakci na před ním stojící kamion s návěsem, který zastavil, neboť se chystal objet překážku v silničním provozu. Tu tvořilo jiné vozidlo stojící při pravé straně vozovky. Z něho měl kdosi u novostavby rodinného domu vykládat stavební materiál. Obhájce ve své závěrečné řeči uvedl, že se domnívá, že právě tato okolnost byla velmi důležitá při posuzování příčin následné tragické dopravní nehody. Policie však podle všeho nikdy nedohledala a nevyslechla ani řidiče kamionu, ani osoby, které měly vykládat stavební materiál a u nichž byl předpoklad, že nehodu viděly a tudíž by mohly být i klíčovými svědky. Obžalovaný Serbus navíc tvrdí, že k těmto lidem bezprostředně po nehodě běžel a žádal o pomoc a přivolání záchranářů. Ignorovala skutečně policie tyto osoby při vyšetřování? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč nefigurují ve spisu a nebyly pozvány k soudu jako svědci? Kamion prý během nehody odjel. Jak je to možné?
3. Policie údajně nezakreslila do plánku místa dopravní nehody všechno. Chyběly například právě ten kamion a před ním stojící vůz, z něhož se vykládal stavební materiál. Jak je možné, že plánek, který policie poskytla soudu, byl nepřesný? Kdo ho kreslil?
4. Jak je možné, že si policie spletla časové údaje o nehodě a o dechové zkoušce obžalovaného? Byl tam nesoulad. A rozdíl jedné hodiny.
Odpovědi Dušana Žďárského na výše uvedené otázky:
Poskytnutí informace k dopravní nehodě ze dne 10.1.2008
Trestní řízení v dané věci bylo dozorováno státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Kolíně, který po ukončení vyšetřování podal návrh na obžalobu a nedal policejnímu orgánu další pokyny pro vyšetřování. Soudce v dané věci neshledal pochybení, neboť obžalobu od státního zástupce přijal, kdy v případě závad mohl věc vrátit do přípravného řízení, což neučinil a obžalovaného v dané věci odsoudil. K věci dodávám, že po novele trestního řádu je dokazování přeneseno do stádia soudního řízení. O pochybení policistů nebo příslušného vyšetřovatele nám nejsou známy žádné skutečnosti.

Dana Zářecká, Petr Koděra