Že se drzost drobných zlodějíčků stále stupňuje, nám potvrdila drtivá většina oslovených zaměstnanců některých kolínských obchodů v blízkosti Karlova náměstí.

Ve zlatnictvích se kradou šperky skoro pravidelně
Minulý týden se jeden ze „zákazníků“ prodejny masných výrobků snažil ukrást nápoje přímo z chladicího boxu. „Když jsme na něj zavolali, aby to vrátil, začal si lahve schovávat do bundy. Ale poté, co si pro ně kolegyně k němu přišla, vrátil je a následně utekl,“ popisuje svou nedávnou zkušenost prodavačka.

Poškození podobné krádeže na policii většinou ani nehlásí. Důvod může být i ten, že je pro obsluhu problém dotyčnou osobu do příjezdu policejní hlídky na místě činu udržet. „Pravidelně sem chodí starší žena, která se pokouší krást filmová DVD. Využívá situace, kdy je u pultu hodně lidí. Podařilo se nám ji několikrát zadržet. Zboží musela vrátit. Nedovedu si představit, že bychom ji tu dokázali udržet, než by se policie dostavila,“ vysvětluje prodávající ze sousední trafiky.

Pokusy o krádež dříve zaznamenávala i obsluha prodejny s oblečením. Nejhorší situace prý byla od loňského roku do letošního jara. „Nyní se naštěstí většina pochybné společnosti, která se na Karlově náměstí zdržovala, pravděpodobně přesunula někam dále,“ vidí zlepšení tamní prodavačka.

Možná ale zdaleka nejbohatší zkušenosti s výtržníky má obchod se šperky blízko městské knihovny, kde se místní statečné prodavačce dokonce povedlo jednoho lupiče zadržet a předat policii. Jejich obchod se už dvakrát stal terčem nočních nájezdů zlodějů. „Tyto případy jsme samozřejmě nahlásili a po zabezpečení už se naštěstí podobné velké krádeže nestávají,“ potvrzuje nám své špatné zkušenosti zástupkyně vedoucího obchodu.
Ovšem pokusy o drobné krádeže zde mají neustále. Většinou se ale dotyční lumpové polekají a zboží buďto nechají ležet na místě, nebo ho rychle odhodí. „Spíše mne zaráží jejich neskutečná drzost. Občas si jsou dokonce schopni postěžovat na to, že se u nás nedá ani krást,“ dodává s úsměvem.

Jak ze situace ven?
Co na situaci říká vedení kolínské radnice? „Usilujeme o navýšení počtu policistů už dlouhodobě, a to v souvislosti s nedobrou dopravní situací ve městě a také v souvislosti s nárůstem nápadu trestné činnosti,“ popsal starosta Kolína Jiří Buřič s tím, že podle jejich informací je v rámci reforem, jež probíhají u policie, Kolín zařazen mezi vzorová města, takže by se zde změny měly uskutečnit jako v jednom z prvních míst.
Pokud se prý zdaří záměr využití bývalého areálu CO v Kutné Hoře, přejde tento objekt pod ministerstvo vnitra. Frekventanti, kteří zde budou sídlit, by se měli podílet i na dohledu nad bezpečností v Kolíně.

A jak se starosta dívá na navýšení o dva policisty? „Je to podle mě samozřejmě nedostačující. Vzhledem ke stavu, který panuje nyní na Obvodním oddělení Kolín, bych byl rád, aby počet policistů, který je stanoven, byl naplněn v co nejkratší době,“ dodal.

Policie vybízí, aby se krádeže hlásily
Proč oznámit protiprávní jednání na policii? „Policie nestojí o latentní kriminalitu. Občan, který věc neoznámí, znemožní policii protiprávní jednání řádně prošetřit a případně zjistit pachatele,“ vysvětlila Jana Žďárská z kolínského policejního ředitelství.
Úkolem policie je podle ní především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. A to bez žalobce prostě nejde.

Majetková trestná činnost jasně vede
Podle policie má největší podíl na nápadu trestné činnosti dlouhodobě majetková kriminalita, která tvoří 70% z celkových čísel.
Další nárůst je zřejmý i u ostatní kriminality, kde se odráží zvyšující se trend trestných činů v dopravě. „Zejména jde o maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ upřesnila Jana Žďárská z kolínského policejního ředitelství.

Nárůst kriminality podle kolínské policie výrazným způsobem ovlivnil značný počet výrobních podniků v Kolíně a okolí. V podnicích jsou převážně zaměstnaní dělníci ze zahraničí, kteří se zdržují v kolínských ubytovnách pouze na přechodnou dobu. „Častá fluktuace těchto zaměstnanců má tedy vliv při páchání příležitostné majetkové trestné činnosti,“ myslí si policejní mluvčí. Nejmenované podniky v daných lokalitách také lákají takzvaně přespolní zloděje. Policie v Kolíně prý tomuto druhu kriminality čelí nasazením policejních hlídek zejména v noční době. Jsou volena i vhodná preventivní a bezpečností opatření. „Bezpečnost osob a majetku je pro nás jedním z prioritních úkolů,“ dodává mluvčí. Využití nových metod práce policie na bázi spolupráce s veřejností, jakož i postupné naplňování početních policejních stavů vytvoří podmínky a pomůže výrazným způsobem změnit zvyšující se trend kriminality,“ slibuje Žďárská s tím, že bez ohledu na současné personální podstavy musí být výkon policejní služby v teritoriu zabezpečen standardně policisty, kteří slouží nad rámec ve formě přesčasové práce.

Jana Martinková, Martin Petřík