Žaloba souvisí s úplatkářskou aférou. Roman Pekárek měl podle žalobce prodat pozemek v průmyslové zóně Kolín-Šťáralka pod cenou. Jak řekl kolínský starosta Vít Rakušan, v rámci trestního řízení byl vypracován znalecký posudek, jeho závěrem bylo, že rozdíl mezi skutečnou cenou pozemku a jeho realizovanou kupní cenou byl 26 milionů.

Starosta již dříve řekl, že pokud by Kolín nevymáhal škodu, která mohla vzniknout, pak by se současné vedení města mohlo dostat do problému, že vědělo o potenciálně spáchané škodě a nezabývalo se vymožením této částky. Pokud ale město v soudním sporu neuspěje, bude muset hradit soudní poplatky.

Roman Pekárek v současné době ve výkonu pětiletého trestu za korupci. Kromě vězení mu soud uložil pokutu 250 tisíc korun a zákaz působení v samosprávě