„Obracíme se na občany s žádostí, aby si zkontrolovali na hřbitovech místa odpočinku svých příbuzných a veškeré podezřelé skutečnosti či krádeže oznámili na služebnu Policie ČR v Kostelci n. Č. l. či na tel. 974 874 720 či 602 263 024 nebo tísňovou linku 158," říká zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR v Kostelci Miloš Polák.

Jak to všechno začalo? Venku ještě panovaly mrazy a v Kostelci a okolí se začíná proslýchat, že ze hřbitovů mizí urny s ostatky zesnulých či jejich ozdobné obaly. Na policii v Kostelci přicházejí první poškození se svými smutnými příběhy. Zvěstí přibývá a už je jasné, že i do celkem poklidného okolí Kostelce dorazil tento „nový" a velmi zvrhlý druh majetkové kriminality.

„Na policejním oddělení v Kostelci tedy začíná mravenčí práce závislá na mnoha faktorech, mezi kterými není jen policejní um, ale i notná dávka štěstí, náhod a bystré oči běžných občanů. S přibývajícími oznámeními se pomalinku vytváří i mapa působiště osoby, která se stává postrachem klidu zesnulých. Indicií stále není mnoho. Zatím se nepodařilo nalézt odcizené urny, ani jejich měděné součásti. Probíhají šetření v bazarech, sběrnách, jsou prověřovány policejní evidence k osobám, které se obdobných věcí již dopustily, jsou prověřovány seznamy amnestovaných osob, které se vrátily zpět na Kostelecko, a v potaz je brána i snadná dostupnost našich končin pro kriminálníky z Prahy," vypráví Miloš Polák začátky vyšetřování.

Mezi prvními kladnými zjištěními je nález několika uren v lokalitě u obce Konojedy. Tyto jsou nedotčeny, jen na nich chybí kovový ozdobný obal.

Naplňuje se tedy přesvědčení, že pachatel krádeže nepáchá pro jakési své uspokojení z ostatků zesnulých, ale kvůli finančnímu obohacení. „Jsou tedy dále prověřovány sběrny barevných kovů a trefa do černého přichází v dopoledních hodinách poslední dubnové středy. V jedné sběrně jsou nalezeny kousky měděných plíšků, které viditelně nepocházejí z klempířských plechů a je nalezena a zajištěna i taška s několika jakoby dny nádob. Nález policii velmi zajímá, a tak je přistoupeno k důkladnému prohledání sběrných nádob na odpad a výsledkem je téměř 20 kg ústřižků plechů čtvercového tvaru velikosti od 2 do 5 cm. Na některých jsou patrné nápisy," pokračuje zástupce vedoucího oddělení.

Bingo. Konečně hmatatelné stopy po zločinu, který se pachatel pokoušel skrýt důkladným rozstříháním kradených věcí. Provozovatel sběrny spolupracuje s policií na seznamy výkupů a osob. „Náš nový, mladý kolega si dává mnohahodinovou mravenčí práci a stovky, ne-li tisíce ústřižků měděného plechu kousek po kousku prohlíží a začíná třídit. Na povrch začínají vyplývat první písmena, slova, jména, data narození a úmrtí. Ve věci jsou přijata důrazná opatření, která již několik desítek hodin po prvním nálezu přinášejí ovoce. V poutech je veden muž středních let, který má u sebe další ústřižky mědi z obalů uren dosahující váhy bezmála 10 kg i nářadí pro své nekalé praktiky," popisuje Miloš Polák.

Po krátké rozpravě na policejní stanici je vše jasné a případ dostává jasná čísla, jsou zjišťovány pohnutky, které ač se mohou zdát smutné, jistě nejsou omluvou pro takovýto hrůzný čin. „Muž se plně doznává, všeho lituje, ale na toto je již pozdě. Zjištěné skutečnosti s výpovědí korespondují a díky spolupráci muže jsou nalezeny i další odcizené urny s ostatky a bohužel i jisté množství ostatků, odpovídající obsahu jedné urny, vysypané v bujné trávě," dodává policista. Jednání zadrženého muže se dotklo nejméně 24 uren, kdy jen nepatrná část pozůstalých je ztotožněna.

„Naše díky patří všem všímavým občanům, jimž není zločin v našem okolí lhostejný, ale i práci mých policejních kolegů, kteří se svojí pílí zasloužili o vypátrání pachatele těchto krádeží. Ke zdárnému dokončení celého případu a odsouzení pachatele zbývá ještě mnoho práce, ale nejdůležitější je, že krádeže na tak klidných místech, kterými jsou hřbitovy, snad ustanou," řekl Miloš Polák.