Stalo se to už před více než čtyřmi lety v polovině října. Tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek a další významní hosté přijeli slavnostně otevřít kolínský aquapark Vodní svět. Vyhrávala hudba, zářily úsměvy, stisky rukou jakoby nebraly konce, proslovy sršely chválou. K přítomnému davu Kolíňáků se podle svých slov hodlal připojit i Karel Havlíček.

Strážníci městské policie ho ale vyvedli. „A to jsem u městské policie hledal zastání před člověkem patrně z Topolánkovy ochranky, který mě vytlačoval uchopením za ruku a vyváděl,“ popsal Karel Havlíček, který následně podal na město žalobu na ochranu osobnosti.

„Nikdo mi nic nevysvětlil, jen prý, že nejsem společensky oblečen, ale lidí, kteří neměli oblek, tam byla spousta. Neměl jsem, pravda, také občanský průkaz, který jsem pak donesl, ale stejně mě do areálu nevpustili. A ještě jsem pak byl ústy tehdejšího ředitele MP očerněn v tisku, že jsem byl patrně pod vlivem návykových látek,“ dodal. Chce omluvu v tisku a náhradu nákladů soudního řízení. „Od dalších požadavků jsem pak ustoupil,“ doplnil s tím, že soudních řízení má více, například proti státu o větší peníze.

„Po odjezdu delegace jsem si normálně s ostatními lidmi šel aquapark prohlédnout, stále stejně oblečen, stále ve stejném stavu,“ připomněl.

Pohled městské policie na celou událost je poněkud odlišný. Během slavnostních projevů byla podle současného ředitele MP Viktora Prokeše hlídka upozorněna zaměstnanci kriminální služby, kteří zde zajišťovali službu v civilním oděvu, na nevhodné chování muže, který při projevu jednoho z představitelů vykřikoval u pódia nevhodná hesla, kterými hrubě narušoval průběh slavnostního otevření.

„Jednalo se o muže, který svým zašpiněným oděvem a pro své slovní výroky budil veřejné pohoršení při konání slavnostního otevření Vodního světa. V tuto dobu byl areál Vodního světa zpřístupněn pouze hostům, kteří měli pozvánku,“ uvedl Viktor Prokeš s tím, že zaměstnanci kriminální služby PČR požádali přítomnou hlídku MP, aby muže vykázala z areálu Vodního světa.

„Hlídka MP oslovila muže, aby svým nevhodným pokřikováním nenarušoval veřejný pořádek. Muž hlídce MP odpověděl, že žádný veřejný pořádek nenarušuje, že řádně platí daně, a tudíž si na svá ústa může říkat, co chce. Hlídka MP muži vysvětlila, že svým chováním budí veřejné pohoršení, jelikož v tuto dobu probíhá slavnostní otevření pro pozvané hosty. Hlídka MP muže požádala, aby opustil areál Vodního světa až do doby od 13 hodin, kdy bude areál zpřístupněn veřejnosti do 20 hodin. Toto sdělení hlídky MP muže podráždilo a začal na sebe hlasitě upozorňovat, čímž neustále narušoval veřejný pořádek,“ pokračoval ředitel MP.

„Jelikož muž nereagoval na opětovné výzvy, aby zanechal svých protiprávních jednání, kterými se dopouštěl přestupku proti veřejnému pořádku, byl požádán o prokázání totožnosti. Po zjištění totožnosti byl pán znovu hlídkou MP vyzván, aby opustil areál Vodního Světa. Pán výzvu uposlechl, areál však opouštěl na adresu strážníků MP se slovy, že si bude stěžovat a že přítomná hlídka MP měla uniformu dnes na sobě naposledy,“ zakončil Viktor Prokeš.