Jak uvedla mluvčí kolínských policistů Martina Fejfarová, muži zákona skutečně vyjížděli do Plaňan. „Policisté v Plaňanech řešili přestupek proti občanskému soužití, jednalo se o slovní rozepři,“ uvedla.

Starosta městyse Plaňany Martin S. Charvát přímo incident neviděl, ale ví o něm zprostředkovaně od občanů. Ani on nepotvrdil, že by měl být muž ozbrojený mačetou, nebo něčím podobným. „Slyšel jsem, že se něco takového dělo, že na sebe křičeli něco přes silnici, byl třeba v tamějším železářství,“ vyprávěl starosta.

Co bylo však předmětem sporu, zůstává mezi těmito dvěma muži. Pro jednoho z nich tak nakonec přijela policie, aby situaci uklidnila. Naštěstí pro všechny zúčastněné ale zůstalo pouze u slov a nikdo nesáhl po žádné zbrani.