Důvod to ale není jediný. „Dalším limitem jsou například železniční přejezdy. U těch úrovňových legislativa nepřipouští vyšší rychlost než je 160 kilometrů za hodinu. S ohledem na tuto skutečnost se snažíme řadu přejezdů na koridorech přebudovat na mimoúrovňová křížení a u nových tratí je již rovnou začleňujeme do projektů,“ vysvětlil.

Problémem ale zůstávají na železnici také peníze. „Také finanční náročnost těchto staveb je značná, od desítek milionů korun u jednoduchých staveb až po stovky milionů korun za vybudování jednoho mimoúrovňového křížení v komplikovaných případech. Bude-li například nutné přeložit stávající komunikace, či vykoupit další pozemky, můžeme uvažovat i o půl miliardě korun,“ vysvětlil.

SŽDC ale v letošním roce plánuje zahájit několik staveb ve Středočeském kraji, které by v tomto ohledu mohly pomoci. Termíny ale nemusejí být finální. „Všechny údaje jsou předpokládané a může je ovlivnit řada faktorů, například odvolání neúspěšného uchazeče o veřejnou zakázku, projednání územního rozhodnutí, projektová příprava a podobně,“ uvedl Marek Illiaš.

Plánuje se tak optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha Vysočany. Předpokládané nálady dosahují 4,3 miliardy korun a stavba počítá s termíny od září 2019 do března 2024. „SŽDC připravuje stavbu Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně), v rámci které bude modernizována i železniční stanice Praha-Vysočany. Ve stanici budou nově navržena tři nástupiště, dvě ostrovní s délkou 300 metrů a jedno vnější s délkou 200 metrů,“ řekl Marek Illiaš. V úseku se změní právě rychlost – ze stávajících 100 km/h s místním omezením na 60 km/h se zvýší rychlost na 150 km/h.

To ale není všechno: optimalizovat se SŽDC chystá úsek Lysá nad Labem – Čelákovice za 3,1 miliardy korun, kde maximální traťová rychlost úseku bude 140 km/h – rekonstrukce se nejspíše odehraje od dubna 2019 až do prosince 2021. Optimalizace se bude týkat také trati Praha Smíchov – Černošice za 3,1 miliardy korun nejspíše v termínu duben 2019 až září 2021. „Stavba rovněž zahrnuje návrh mimoúrovňového křížení ve V. Chuchli. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce stanice Praha Radotín. Vzniknou nová nástupiště, podchod, nové bude zabezpečovací a sdělovací zařízení, informační systém, trakční vedení,“ řekl k rekonstrukci Marek Illiaš.

Co se týká vysokorychlostní železnice, SŽDC v současné době pracuje na studii proveditelnosti na směry RS1/2 Praha – Brno – Břeclav, RS3 v úseku Praha – Beroun/Hořovice a RS4 Praha – Drážďany. „Studie se budou postupně dokončovat během následujících dvou let,“ podotkl Marek Illiaš k budování vysokorychlostní železnice ve středních Čechách.

PLÁNOVANÉ OPTIMALIZACE TRATÍ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 2019

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)
Termíny realizace: předpoklad 9/2019 – 3/2024.
Předpokládané náklady: 4,3 miliardy korun.

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
Termín realizace: 04/2019 - 12/2021
Celkové investiční náklady: 1,1 miliardy korun

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)
Termín realizace: 04/2019 - 09/2021
Celkové investiční náklady: 3,1 miliardy korun