Podle jedné z účastnic se jednalo o mimořádně zajímavý zážitek. „Cílem akce bylo seznámit se s výukovými programy pro školky a školy, a také si projít některými zážitky doslova na vlastní kůži. Účastníci měli možnost nakrmit a pohladit kozy a kůzlátka nebo daňky, podrbat za ušima gepardici, podržet si na ruce švába či si nechat šíji ozdobit nevšední ozdobou – živým hadím boa,“ uvedla Milena Válková.

Lektoři představili historii zoologické zahrady, doplnili zajímavosti o zvířatech, jen zrovna ty nejvzácnější a nejkrásnější – opičky druhu langur duk, se před zvědavýma očima ten den schovávaly.

Chlebská zoo myslí v první řadě na malé návštěvníky, ať už dorazí v doprovodu rodičů či učitelů. I v zoologické zahradě se totiž může dítě učit hravou formou vztahu ke zvířatům a pochopit některé souvislosti života na naší planetě. V programu Hladový jako vlk se nejmenší děti například dozvědí, co zvířátka jedí, jak si potravu obstarávají, některá mají možnost samy nakrmit. „Cílem je pochopit, že obstarat potravu není snadné, že v přírodě existují potravní řetězce a že nejen pro zvířata, ale i pro lidi je důležitá kvalitní potrava,“ uvedl Jaroslav Dufek z chlebské zoo.

Pro školáky je pak určen například program Pohled do zrcadla, v němž se mají žáci seznámit s tím, jaké dopady má činnost člověka na přírodu a pochopit, že všichni jsme součástí celku. Na základě pozorování, zkoumání a pečování pak může každý z nás přispět k nutné rovnováze mezi člověkem a přírodou.

Setkání učitelek proběhlo v rámci Místního akčního plánu vzdělávání, jež si klade za cíl mimo jiné podpořit spolupráci škol s dalšími institucemi v regionu, která může být pro pedagogy inspirací přispívající ke kvalitnějšímu vzdělání našich dětí.