„V teritoriu Středočeského kraje bylo ve dnech 7. až 9. listopadu zkontrolováno 313 lovců a jejich zbraní a provedeno bylo 248 orientačních zkoušek na alkohol,“ konstatovala Schneeweissová. S tím, že policisté nezaznamenali jediný problém – ba ani náznak problému. Flinty i papíry vesměs v pořádku – a dechové zkoušky neodhalily nejen nikoho, kdo by se na hon dostavil poté, co si dal na zahřátí nějakého toho panáčka, ale ani zbytkový alkohol žalující, že by to některý z účastníků přehnal s popíjením předchozího večera.

Kontroly budou pokračovat i v dalších týdnech. Hlavní lovecká sezona s hony na bažanty a zajíce každoročně trvá od listopadu do konce roku. Policisté se vedle prověřování případného požití alkoholu nebo jiných návykových látek zaměřují zejména na technický stav zbraní, na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem, ale chtějí rovněž vidět předepsané doklady – včetně potvrzení o pojištění.