Odkazoval na první a zatím také poslední ročník krajského participativního rozpočtu (takového, u něhož projekty a akce, na něž budou peníze určeny, může veřejnost navrhovat i následně hlasováním rozhodnout o jejich výběru). Pod názvem Můj kraj byl vyhlášen na sklonku minulého volebního období.

Finanční podporu odsouhlasili krajští zastupitelé pro 126 projektů podpořených právě hlasováním veřejnosti. Převažují mezi nimi budování zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity či zkulturňování prostředí. Dokončeno z nich zatím bylo 54, uvedl ve čtvrtek Šíma.

„V realizaci zůstává 72 projektů; rozpracované projekty musí být dokončeny do roku 2023,“ uvedl. Připomněl dále, že projekty v celkovém objemu 4,2 milionu korun nebyly zahájeny ve stanovené lhůtě. „Nejčastěji z důvodu storna ze strany obcí,“ upřesnil.

Jako příklad projektů, které úspěšně prošly hlasováním obyvatel kraje a ze středočeského rozpočtu získaly podporu až 400 tisíc korun, mohou posloužit dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou, revitalizace návsi v obci Mořinka nebo například rekonstrukce veřejného osvětlení v Čekánově. Některé stavby navíc vyšly levněji, než se původně plánovalo.

„Díky realizovaným výběrovým řízením se u celkem 26 projektů podařilo snížit předpokládané náklady. Úspory dosáhly celkové výše téměř 444 tisíc korun,“ upozornil Šíma. S tím, že takzvaná udržitelnost projektů, tedy období, po něž vybudované vybavení musí sloužit účelu, pro který se stavělo, je stanovena na tři roky – a během této doby bude krajský úřad provádět namátkové kontroly plnění podmínek.

Nynější vedení hejtmanství se v participativním rozpočtu rozhodlo nepokračovat. V krajském měřítku je prý tato metoda nepraktická; naopak se ideálně hodí na úrovni obcí a měst. Středočeský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS) nicméně ve čtvrtek právě v souvislosti s akcí Můj kraj ocenil, že do rozhodování o krajských investicích se podařilo zapojit také aktivní obyvatele měst a obcí.

Velmi podobně v minulosti hovořili v souvislosti s participativním rozpočtem kraje bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a její někdejší náměstek Gabriel Kovács (oba ANO).