Legitimní otázka, která se jako červená nit táhla všemi třemi dny jednání nymburského soudu, který rozhodoval o vině tří lékařů tohoto oddělení na smrti pacienta. Připomeňme si, co k tomu řekli jednotliví aktéři přímo při hlavním líčení a jak reagovali po jeho skončení.

Primář Václav Hulínský od začátku tvrdí, že oddělení funguje mimo rámec zákona, neboť podle předpisů mají na takto velkém oddělení být minimální tři lékaři se specializací, kterou má aktuálně pouze on. A po rozsudku je pravděpodobné, že ani on nesetrvá na tomto místě dlouho. „Já už jsem dříve dal své místo k dispozici a jen plním slib, že na něm zůstanu do té doby, než se najde můj nástupce. Mám však obavu, že žádný můj nástupce už nebude," řekl u soudu.

Čtěte také: Za smrt pacienta a falšování padly podmínky

Soudce Václav Krejčík při zdůvodnění rozsudku pak jeho slova doplnil. „Podle zjištěných skutečností asi mělo dojít k zavření interního oddělení už dříve a nemuselo k ničemu takovému dojít a pan Hulínský tu dnes nestál," řekl Krejčík.

Soudní znalec Rudolf Chlup uvedl, že podle faktů nejsou obvinění zdaleka jedinými, kdo mohl za smrt zmíněného pacienta. Právě špatné nastavení chodu celého oddělení a neřešení situace ze strany vedení nemocnice vedly k sérii pochybení, která skončila tragédií. „Z mého pohledu by na lavici obžalovaných mohlo sedět mnohem více členů personálu tohoto oddělení," řekl doslova. Z výpovědí u soudu vyplynulo, že v péči o tohoto pacienta pochybili i další lékaři a zdravotní sestry.

Jednatelka Alena Havelková systémové selhání odmítá. Sama však před soudem uvedla, že nemá tušení, kolik na jednotlivých odděleních pracuje lékařů a sester. Na to má své náměstky. Ti ji však o kritickém stavu neinformovali.

Psali jsme: Za současného stavu interny každý den riskuju problém, říká obžalovaný primář

Jednatelky a zároveň zachování interního oddělení se zastává starosta Pavel Fojtík. „U soudu bylo řečeno, že systémová nastavení jsou letitá, těžko tedy za vše vinit jednatelku, která navíc v té době byla ve funkci sotva půl roku. Vnímám to jako naopak jasnou nekompetentnost bývalého starosty Macha, který byl za zdravotnictví plně zodpovědný a dlouhá léta nic neučinil," uvedl Fojtík.

Jaká konkrétní řešení má vedení nemocnice připravené, odmítá jednatelka sdělit. S tím, že je nejprve řekne dotčeným osobám. Řešení naznačil starosta. „Interní oddělení zůstane a bude i nadále fungovat bez omezení lůžkové části. V případě nejvyšší potřeby jsme připraveni omezit provoz specializovaných ambulancí."

Jak chce však nemocnice doplnit lékaře s potřebnou kvalifikací, nesdělil nikdo. Nymburský deník se s dotazem na zákonnost fungování interny nymburské nemocnice za současného personálního obsazení obrátil na ministerstvo zdravotnictví, krajský úřad i Českou lékařskou komoru. Jejich stanoviska přineseme v nejbližší době.

Čtěte také: Sestra u soudu: z nemocnice pacienti běžně odchází v horším stavu, než přišli

Vyjádření jednatelky nemocnice Aleny Havelkové

Vedení nymburské nemocnice se na redakci Nymburského deníku obrátilo s žádostí o zveřejnění reakce jednatelky Aleny Havelkové na článek Miroslava Jilemnického, který vyšel 22. března po vynesení rozsudku nad lékaři a primářem interního oddělení. Otiskujeme celé její znění.

„Chápu, že obvinění hledají možnost obrany proti obžalobě, ale co se týče mne jako jednatelky, nemohla jsem ovlivnit konkrétní jednání lékařů. V této věci šlo o ryzí medicínské pochybení a o následnou snahu toto pochybení zastřít. Na takové jednání zaměstnanců nemůže mít jednatel nemocnice z povahy a logiky věci žádný vliv, neboť nesouvisí ani se systémem ani s organizací práce či nastavením fungování nemocnice. Vedení nemocnice není schopno ovlivnit, zda lékař v konkrétní situaci léčí či neléčí pacienta správně. Medicínský postup zvolený ve prospěch konkrétního pacienta nelze v této věci spojovat s organizací práce či personálním obsazením. Což ostatně vyplynulo i z odůvodnění rozsudku soudcem. Nicméně nadto upozorňuji na skutečnost, že personální obsazení interního oddělení bylo plně v kompetenci MUDr. Václava Hulínského, primáře interního oddělení, náměstka pro LPP a odborného zástupce nemocnice v jedné osobě. Pokud jde o mou osobu, dozvěděla jsem se o věci až po podání trestního oznámení.

Dále bych ráda informovala, že Nemocnice Nymburk s. r. o. má připravené personální kroky, o kterých však nejprve bude informovat osoby, kterých se to týká a až následně informovat veřejnost. Máme samozřejmě připravené různé varianty následného chodu interního oddělení tak, aby nebyla v žádném případě ohrožena jeho funkčnost. V případě potřeby jsme připraveni omezit provoz specializovaných ambulancí, ovšem provoz interního oddělení jako celku nebude v žádném případě omezen." (red)