Po více jak hodině diskuze nedospěli k jednotnému názoru. Starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) proto vyhlásil dohadovací řízení a jednal s představiteli jednotlivých stran. Zastupitelé totiž nejprve nepřijali návrh usnesení pro neudělit investorovi souhlas s připojením na Luženskou komunikaci, chvíli na to nebyl přijat ani návrh pro udělení souhlasu.  

"Vzhledem k tomu, že je nutné pověřit úkolem radu města, vyhlašuji patnáctiminutové dohadovací řízení," řekl starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD). Rakovničtí zastupitelé se nakonec rozhodli neudělit souhlas investorovi k připojením na komunikaci v Luženské ulici. 

Existence jiných možností

Starosta města už v diskuzi v reakci na dotaz zastupitelů řekl, že rada města bude akceptovat jakékoliv rozhodnutí zastupitelů. Ačkoliv tedy přední představitelé města nedali souhlas, definitivní konec možného vzniku obchodního centra ve městě to znamenat nemusí. Existují totiž jiné možnosti.

Opozičního zastupitele Luďka Štíbra (ODS) zajímalo, zda má město nějaký nástroj, jak zamezit stavbě na soukromém pozemku, která je zcela v souladu se zákonem. Investor se totiž může připojit přes jiné pozemky. „Můžeme výstavbu tedy nějakým způsobem ovlivnit, aby zde obchodní centrum nevyrostlo?" ptal se Luděk Štíbr.

Otázka stavebního povolení

Podle vedoucího Odboru výstavby a investic Městského úřadu Rakovník Františka Staňka úřad nevydá stavební povolení, pokud objekt nemá vyřešeno napojení na sítě a komunikace. „Je to těžká otázka. Jediné, co může město řešit, je, jestli dovolí investorovi napojit se ze své komunikace. Když neumožní, my, jako stavební úřad, nemůžeme pak povolit stavbu," reagoval František Staněk.

A jedním dechem dodal: „Ovšem investor může získat připojení jiným způsobem, a to přes jiné pozemky. Sice by to vyšlo investora dráž, ale jde to." Investor by se totiž teoreticky mohl připojit přes nedalekou krajskou komunikaci, navíc v územním plánu se také počítá s výstavbou obchvatu, tedy další krajské komunikace.

Území určené k zástavbě

Pokud si ovšem někdo myslí, že plocha vedle současného obchodního centra v Luženské ulici zůstane i do budoucna bez zástavby, je zřejmě na omylu.

„Není zde problém z hlediska zemědělského půdního fondu. Území je v rámci územního plánu určeno k zástavbě. Pokud se nezastaví touto stavbou, zastaví se nějakou jinou. Pokud by chtělo město jinak, musel by se změnit územní plán města," řekla vedoucí Odboru životního prostředí Alena Škoudlínová.

Průzkum mezi občany města

V Rakovníku mohla už v příštím roce začít výstavba obchodního centra, a to konkrétně v Luženské ulici poblíž marketu Tesco. Kromě supermarketu Kaufland tam měla být i obchodní pasáž s hobby marketem. Rakovničané v průzkumu souhlasili s výstavbou obchodního centra (58 procent bylo pro výstavbu, 24 procent proti).

Radnice však čelila kritice kvůli počtu respondentů, jelikož do průzkumu bylo vybráno čtyři sta občanů města. Podle radnice ale není tato kritika na místě. Struktura vzorku byla složena podle matice Českého statistického úřadu a korespondovala s rozložením obyvatel ve věkové kategorii 18+.

Rovnoměrně v různých lokalitách

Do výzkumu byli občané vybíráni zcela náhodně. Výzkum se uskutečnil rovnoměrně v různých lokalitách města tak, aby pokryl různé typy zástavby, lokalit a cílových skupin.

„Vzorek čtyř set obyvatel vybraných pro výzkum je ze statistického hlediska naprosto dostačující. Například výzkumy veřejného mínění v rámci hlavního města Prahy se podle našich informací dělají na vzorku okolo 1500 obyvatel," reagoval na kritiku Jenšovský.

Toho nepřekvapil výsledek průzkumu, ale nepoměr. „Sedmdesát osm procent lidí se vyjádřilo, že jsou spokojeni s nákupními možnostmi a jedním dechem padesát osm procent dotazovaných dodává: ale chtěli bychom další obchodní centrum. To mě malinko překvapilo," vysvětlil starosta.

Čtěte také: Internetový supermarket Košík.cz expanduje do dalších regionů