Tak má z pohledu motoristů fungovat nový model budování dálnic v rámci PPP projektů (Public-Private Partnership, tedy s účastí soukromého kapitálu v rámci spojení veřejného a privátního sektoru), který se poprvé uplatní právě v případě D4.

S dostavbou úseku dlouhého 32 kilometrů by se mělo začít na přelomu letošního a příštího roku – a se zprovozněním se pak počítá do konce roku 2023. Po tom, aby tato stavba, stejně jako všechny chystané dostavby dálnic v kraji, byla dokončena v co nejkratším možném termínu, dlouhodobě volá středočeské hejtmanství.

Zaplatit jen za kvalitu

Soukromé firmy vlastně komunikaci postaví a zajistí její provoz „za své“, přičemž od státu dostanou zaplaceno až s odstupem. „Jedná se v podstatě o dálnici na operativní leasing, kdy stát je vlastníkem dálnice – ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové dálnici a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby,“ shrnul podstatu PPP ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Připomněl, že tento model financování by měl být využit také u dalších projektů – mimo jiné pro vybudování středočeského úseku dálnice D3.

Rozhoduje se o vítězi

V případě dostavby D4 mají zájem o tuto formu spolupráce se státem tři konsorcia, v nichž nechybí giganti v oblasti výstavby silnic i dalších infrastrukturních projektů, a to i s nadnárodním zázemím: DIVIa (společnosti Meridiam, Eurovia a Vinci), Via4 – jižní spojení (společnosti Porr, OHL, EGIS a Macquarie), a HO-ST – South Bohemia Link (společnosti Hochtief a Strabag). Ministerstvo dopravy s nimi v rámci zadávací řízení vede takzvaný soutěžní dialog.

Za počátku bylo zájemců více; zmiňovaná konsorcia dospěla nejdál. Koordinátor projektu Martin Janeček z ministerstva dopravy upřesnil, že jde o účastníky, kteří splnili kvalifikaci v rámci prvního kola, a následně se účastnili všech jednání v rámci soutěžního dialogu. „Celkem se do kvalifikačního kola původně přihlásilo sedm uchazečů,“ uvedl Janeček.

Nyní ministerstvo spěje do závěrečné fáze: vyzvalo účastníky k podání nabídek na cenu, zahrnující jak náklady na výstavbu dálnice i souvisejících objektů a technologií, tak i na následné zajišťování řádného provozu včetně údržby. Očekává je do konce května; pak dojde na jejich hodnocení.

Současně se chystá schvalování záměru vládou i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Uzavření koncesionářské smlouvy lze očekávat na podzim – a předpokládá se, že ještě na sklonku letošního roku by mohly začít i vlastní práce.

Partnerství PPP pro dostavbu D4

- V rámci PPP projektu D4 jde jak o dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice D4, tak o její financování ze zdrojů soukromého investora.

- Koncesionář zároveň musí zajistit řádný provoz i údržbu dálnice po celou dobu trvání koncesionářské smlouvy (ponese tedy po dobu 28 let riziko návratnosti vlastních vložených finančních prostředků).

- Stát začne platit za dálnici až po jejím otevření, přičemž platby koncesionáři určí podle dosažené kvality provozování dálnice (počítá se třeba se sankcemi za každou uzavírku); v případě nedodržení požadavků na příčné a podélné nerovnosti (tedy pokud by se objevily „hupy“ či vyjeté koleje) se za příslušný půlkilometrový úsek nebude platit vůbec.

- Koncesionáři stát ještě svěří do provozu a údržby dalších 16 km bezprostředně přiléhajících čtyřpruhových komunikací (ten se tak bude starat celkem o 48 km čtyřpruhové komunikace D4 a I/20 od mimoúrovňového křížení (MÚK) Skalka u Příbrami po MÚK Krašovice na silnici I/20 před Pískem).

- Z hlediska uživatelů bude dálnice zpoplatněna shodně jako jiné pozemní komunikace v České republice – přičemž příjem z dálničních poplatků nadále bude příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury bez jakékoli provázanosti s úhradou koncesionáři.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR