Lokálním řešením jak pro období dlouhotrvajícího sucha, tak pro případ intenzivního deště jsou podle Kupkových slov právě drobná vodní díla. „Nedávno jsme se zasadili o výrazné zmírnění byrokracie při povolování vodních děl s plochou do dvou hektarů a výškou hráze do 2,5 metru,“ pochlubil se krokem, který by mohl vést k urychlení výstavby.

Za rychlý a dostupný způsob, jak dokázat zadržet až o třetinu vody více, označil čistění rybníků, na což je podle něj na místě nabídnout vyšší finanční podpory. Je však prý také třeba pomoci s výsadbou nových stromořadí a větším ozelenění měst a obcí. „To je cesta nejen k lepšímu zadržení vody a zmenšení eroze, ale je to zároveň příspěvek k hezčímu prostředí pro život,“ zdůraznil Kupka. Zvýšit finanční podporu je podle jeho slov nutné ve Středočeském kraji také na výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod – vždyť kraj je s podílem 73,4 procenta odkanalizovaných domácností na nelichotivém chvostu v rámci republiky. Kraj prý také potřebuje rozvíjení velkých investičních záměrů počínajících s propojením vodohospodářských soustav.

Ne se všemi aktuálně propagovanými trendy však ODS souhlasí. Její poslanec Petr Bendl (který kdysi býval středočeským hejtmanem a také ministrem dopravy i zemědělství a dnes mimo jiné zemědělsky hospodaří na 60 hektarech a věnuje se chovu koní, ovcí a koz) se například ohrazuje proti přehnanému důrazu na takzvanou šedou vodu. Což znamená opětovné využívání vody v domácnosti – kdy například odpad ze sprchy ještě může posloužit ke splachování WC. „Pokládáme za nešťastné, aby se rekonstrukce bytových domů i nová bytová výstavba prodražily kvůli povinnému využívání šedé vody i tam, kde je to neekonomické nebo technicky neproveditelné,“ konstatoval.