Tuto částku podle slov náměstka hejtmanky Gabriela Kovácse (ANO), který má na starosti oblast financí, kraj získá navíc díky příznivému vývoji daňových příjmů. „Ze tří čtvrtin je bude možno využít na investiční akce v oblasti dopravy, školství anebo pro posílení prostředků fondů v oblasti životního prostředí,“ poznamenal Kovács.

K jeho původnímu návrhu se nakonec zastupitelé přiklonili při hlasování. Na investiční akce v oblasti dopravy je z lepšího výběru daní určen zásadní podíl; 301 milion korun. Poskytnout občanům k rozdělování participativního rozpočtu, o jehož přesných pravidlech se bude rozhodovat v listopadu a spuštěn má být na jaře příštího roku, se zastupitelé navzdory výhradám z řad opozice rozhodli poskytnout 50 milionů. Po 20 milionech je pak učeno na posílení investic do školství i Středočeského Fondu životního prostředí.

S dalšími penězi se počítá v rámci dotačních příspěvků na hospodaření v lesích (5 milionů), pro Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně na vybudování hornicko-hutnické expozice (3 miliony) – a úplnou novinkou je také řešení dopadů globálního oteplování: 800 tisíc korun je určeno na identifikaci uhlíkové stopy Středočeského kraje a 200 tisíc na výsadbu stromů, což by mělo přispět k její kompenzaci. „Je to pilotní projekt, který chceme začít realizovat ještě letos,“ poznamenala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S dodatkem, že pro příští rok počítá s tím, že na boj s oteplováním by měly být určeny výrazně vyšší částky.

Tyto záměry sice opozice neodmítá, nicméně zdůrazňuje, že vrcholně důležité jsou připojení domácností na vodovod jejich odkanalizování. Například Věslav Michalik (STAN) vyzval k podstatnému posílení krajských podpor obcím, jež se do prací na vodovodech a kanalizacích pouštějí; třeba i za cenu, že by se měla snížit částka suma určená na investice do silnic. Věra Kovářová (STAN) v té souvislosti upozornila, že obcím, jež do stanoveného termínu nestihnou kanalizaci vybudovat, hrozí citelné pokuty.

Tomáš Havlíček (ODS) pak navrhl, aby se 50 milionů korun určených na participativní rozpočet přesunulo právě na podporu infrastruktury. Podpořil ho třeba i Jan Jakob (TOP 09), který – byť zdůraznil, že on sám v této chvíli participativní rozpočet v Roztokách zavádí – nevidí jako ideální vyčlenit nyní 50 milionů, když zatím není přesně známo, jaká budou fungovat pravidla v rámci hlasování o participativním rozpočtu na úrovni kraje.

Ke změně původního návrhu na rozdělení peněz získaných z daní „navíc“, předloženého radou kraje, však nakonec nevedla ani poměrně obsáhlá diskuse zastupitelů.