Proočkovanost klientů zařízení sociálních služeb dosahuje podle hejtmančiných slov 92 procent. Což je shodné jak v 53 zařízeních zařizovaných krajem, tak v dalších 63, jež provozují města či soukromé subjekty. V krajských institucích, které se starají celkem o pět tisíc klientů, je aktuálně pozitivita prokázána u čtyřech. U zbývajících, nekrajských, je z 3,8 tisíce klientů pozitivních dvacet.

Covid jednotka intenzívní péče v nemocnici ve Slaném na jaře 2021.
Vytíženost a únava: Pandemie koronaviru opět doléhá také na zdravotníky

I když mnohé domovy kladnou důraz na očkování zaměstnanců – mimochodem: v pobytových sociálních službách působí ve Středočeském kraji 6,6 tisíce pracovníků – pokud stát vakcinaci pracovníků sociálních služeb nařídí jako povinnou, ještě bude v tomto směru co řešit. V případě krajských zařízení dosahuje proočkovanost personálu 85 procent, u těch ostatních se jedná o 77 procent.