„Stavba začne nejdříve v roce 2028,“ uvedla Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železniční dopraví cesty.

Celý projekt je v současné chvíli zatím ve fázi studie proveditelnosti. „Studie bude dokončena do června letošního roku, poté ji SŽDC předloží ke schválení Centrální komisi ministerstva dopravy,“ řekla Radka Pistoriusová.

Následně s výsledky studie seznámí SŽDC dotčené kraje a zahájí komunikaci s dotčenými městy. „Samozřejmě seznámí s projektem občany obcí a měst v blízkosti plánované trasy,“ podotkla.

Studie řešila dvě principiální varianty. Ve druhé etapě se bude nyní věnovat porovnávání dílčích úprav pouze druhé varianty. Ta počítá s výstavbou nové trati v plném rozsahu Drážďany – Praha, vedená přes Ústí nad Labem.

„Přeshraniční úsek Drážďany – Ústí nad Labem je navržen pro smíšený provoz s traťovou rychlostí 200 kilometrů za hodinu, s možností zvýšení na 230 kilometrů za hodinu s přeshraničním tunelem pod Krušnými horami. Na českém území na přeshraniční úsek navazuje nová vysokorychlostní trať Ústí nad Labem – Lovosice/Litoměřice – Praha pro osobní provoz s traťovou rychlostí až do 350 kilometrů za hodinu s tunelem pod Českým Středohořím,“ řekla k variantě.

Tato varianta je navržena tak, aby byl možný celý požadovaný rozsah provozu. „Současně bylo v první etapě studie zjištěno, že je vhodné také v úseku Lovosice/Litoměřice – Ústí nad Labem navrhovat trať pro smíšený provoz osobní a nákladní dopravy,“ podotkla.

Správa železniční a dopravy cesty již v minulosti uvedla, že v druhé etapě studie budou experti prověřovat a vyhodnocovat dílčí podvarianty tohoto návrhu – tedy druhé varianty. Prověřovaných technických a provozních modifikací se podle SŽDC nabízí několik desítek – buď v podobě návrhů krátkých nových spojek, alternativ překonání Labe v Ústí nad Labem nebo zavedení nových linek osobní dopravy.

„Trať Praha- Drážďany je projekt v nejvyšším stádiu rozpracovanosti, co se týká vysokorychlostních tratí,“ upozornil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.