„Měchenice sice už svou pověstnou plovárnu nemají, ale nově vysazenou zeleň ano,“ připomněl Ota Schnepp ze společnosti ČEZ. Ten nebyl na místě náhodou. Výsadba aleje na dosud pouze travnatém prostranství svažujícím se od železniční trati k Hlavní ulici, naplánovaná na den před svátkem sv. Martina, totiž souvisela s aktivitami firemní nadace. „Obci přibylo liniově vysazených 24 stromů hlohu obecného a 450 keřů tavolníku nízkého. Dalších 120 keřů tavolníku cripsa tvoří vždy po pěti kusech podsadbu pod každým stromem,“ připomněl Schnepp,

„Poměrně dlouhý svah jsme chtěli osázet vhodnou zelení. Využili jsme proto možnost zažádat si o grant ve výši 150 000 korun – a byli jsme úspěšní,“ připomněl starosta František Zoul. S tím, že stromy i keře mají nejen potěšit oko a poskytovat stín chodcům či nabízet zázemí ptákům pro hnízdění, ale v budoucnu také vytvoří bariéru jak proti větru a prachu, tak také hluku z železniční trati.

Do sázení se za odborného dohledu zahradnické firmy pustilo šest desítek místních obyvatel; často celé rodiny i s dětmi. „Výjimkou, ovšem potěšující, byla čtyři děvčata z druhého břehu, tedy z Hradištka, která si k nám přijela zasadit strom Přátelství,“ připomněl starosta Zoul.

Ten také společně s ředitelkou Nadace ČEZ Michaelou Zikovou podepsal certifikáty za každý vysazený strom, jež budou účastníkům akci připomínat. Stejně jako vzpomínky na pohoštění po skončení prací: nechyběly buřty k opékání, ale ani desetilitrový kotel bramborového guláše připraveného Danielou Zoulovou – mimochodem chváleného jako vynikající – a atmosféru sousedské pohody pomohly zpříjemnit ještě moravské koláče, dvanáct štrúdlů, domácí perník, jablka, káva, čaj a domácí limonáda. Právě tohle ředitelku nadace Zikovou těší dvojnásob: granty podporující výsadbu stromů nejen přispívají ke zlepšení životního prostředí v dané obci, ale také pomáhají stmelovat její obyvatele, když se sami ujímají výsadby.

Mít svůj strom s visačkou je příjemné, připomněla jedna z účastnic Lucie Dušková. Do sázení se ale nezapojila kvůli ceduli nebo certifikátu. „Žiji v Měchenicích od narození – a samozřejmě chci, aby to zde vypadalo hezky. Čím více zeleně, tím lépe,“ míní. Ovšem jedním dechem ocenila také pocit z dobře odvedené práce a možnost setkat se s ostatními. Podobně hovoří Martin Urban, jemuž s vysazením „rodinného stromu“ pomáhaly dcery Anežka a Veronika: jestliže nadace poskytla peníze a obec zajistila projekt, úpravu terénu i odborný zahradnický dohled, je také na lidech, aby se zapojili i oni. „Nelze myslet jen na sebe, ale i na druhé – a pomoci, když to jde. Navíc nyní budeme mít i hezký příjezd do Měchenic,“ připomněl Urban.

Podobnou příležitost k výsadbě stromořadí nabízí Nadace ČEZ grantovou podporou určenou na zřizování alejí i jejich obnovu také dalším obcím a městům. A nezůstává to bez odezvy. Třeba na jaře se nedaleko, také u Vltavy, sázelo ve Štěchovicích.