Počet nahlášených trestných činů, tedy zanedbání povinné výživy, podle dostupných dat klesá, a to již několik let. Podle Policie ČR ve Středočeském kraji v roce 2018 alimenty neplatilo 954 lidí; v roce 2011 to bylo přitom 1891 osob. Právě od roku 2012 každý rok počet neplatičů klesá, s jednou výjimkou. V roce 2012 jich bylo 1781, v roce 2013 jejich počet mírně stoupl na 1803. V roce 2014 jich bylo ale 1756, v 2015 už 1497, v roce 2016 počet opět poklesl na 1437, a v roce 2017 dokonce na 1105 neplatičů.

Iveta Novotná, ředitelka Asociace neúplných rodin, ale upozorňuje na fakt, že statistika zohledňuje pouze nahlášené trestné činy. To nemusí být ale zcela všechny případy, kdy rodič neplatí výživné. „Ke konci roku 2015 začaly vznikat asistenční programy, které pomáhají rodičům s vymáháním výživného,“ vysvětlila Iveta Novotná.

Lidé jsou tak lépe informovaní; ve chvíli, kdy druhý neplatí výživné, opouští podle jejích slov od toho, aby chodili na policii. „Na některé dlužníky to funguje a zaleknou se trestního oznámení. Rodiče se ale spíše obrací na soudy, i přes asistenční agentury, a řeší to formou exekuce, která je nejúspěšnější. Dluh na výživném je jako jakákoliv jiná pohledávka,“ vysvětluje.

Situace se tak v určitém směru nemění, určitý počet neplatičů alimentů tu je stále; lidé ale dokáží situaci řešit díky asistenčním programům, vysvětluje Iveta Novotná. „Čím je dluh nižší, tím je vymahatelnost jednodušší, než když se rodič obrátí na exekutora v momentě, kdy je dluh statisícový,“ podotkla ředitelka Asociace neúplných rodin.

Možná vás ale překvapí, že to nejsou pouze otcové, kteří neplatí alimenty. „Chodí za námi ženy, kterým alimenty neplatí otcové dětí, ale i opačně, kdy matky dětí neplatí,“ řekla Veronika Pačesová, ředitelka organizace Respondeo, která pomáhá lidem a rodinám, které se ocitly v nelehké životní situaci. Podle jejích slov takové případy jsou, třebaže jich je o něco méně.

Situace, kdy má matka platit alimenty otci dítěte, může nastat v několika případech. „Buď je dítě v péči otce, nebo ve střídavé výchově. Tam nemusí být alimenty někdy určeny. Když jsou ale velké rozdíly v příjmech, tak i druhý rodič dostane za úkol platit výživné,“ vysvětlila Veronika Pačesová.

Neplatiči alimentů ve Středočeském kraji za rok 2018

Počet rodin celkem
517109

Počet neúplných rodin s nezaopatřenými dětmi
36942

Neplatiči alimentů dle policie
954

Neplatiči alimentů dle odhadu Asociace neúplných rodin
1908

Průměrné alimenty v korunách
2548

Průměrný dluh na alimentech celkem v korunách
115373

Počet dlužných měsíců
45

Počet dlužných let
3,8

Index odbouratelnosti dluhu
(kolik měsíčních hrubých mezd by vystačilo na zaplacení dlužných alimentů)
3,64

Zdroj: Asociace neúplných rodin