Plyne to ze slov Jaroslavy Němcové (ANO), která už na nákupy středočeských oblastních nemocnic nedohlédne. Post radní pro zdravotnictví opouští a ve středu nastupuje do funkce ministryně práce a sociálních věcí. To, co prohlásila na posledním jednání krajských zastupitelů, jehož se účastnila v roli radní, ovšem bere dech: jen nákupy v objemu pěti procent se uskutečnily na základě výběrových řízení. Pouhá dvacetina! „Napříč nemocnicemi,“ upřesnila Němcová, že jde o běžnou praxi uplatňovanou vlastně všude. Kraj má své nemocnice v Kladně, Příbrami, Benešově, Kolíně a v Mladé Boleslavi.

Situace se prý lepší

Němcová ovšem působila jako krajská radní pro oblast zdravotnictví teprve od října; od zemětřesení ve středočeské koalici. Předtím měla na starost oblast sociálních věcí. S kritikou se tak nynější radní pro oblast investic a veřejných zakázek Josef Řihák (ČSSD) obrátil na jejího předchůdce Martina Kupku z ODS. Upozornil, že by ho opravdu zajímala analýza zadávání veřejných zakázek. Včetně informací o tom, jak probíhal průzkum trhu v rámci takzvaných poptávkových řízeních (což je situace, kdy není vypsáno otevřené výběrové řízení, do něhož se může přihlásit kdokoli, ale s žádostí o cenovou nabídku zadavatel sám osloví několik možných dodavatelů zboží nebo služeb).

Pět procent zmiňovaných Němcovou však Kupka vidí jako úspěch. „To se to za ten rok podařilo zlepšit proti době, kdy jste vládli vy,“ odpověděl Řihákovi. Odkázal tím na minulá volební období, kdy byli v čele kraje právě sociální demokraté, a na své roční působení ve funkci, během něhož usiloval o změnu.

Ilustrační foto
Středočechů opět přibylo. Za devět měsíců o 9858

Nemocnice mají zvěda

To, že spokojenost vedení kraje s počínáním manažerů nemocnic fungujících jako akciové společnosti nebyla valná, naznačují i slova hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). K aktuálním změnám v představenstvech, kdy se počet jejich členů rozšířil ze tří na pět, uvedla, že nově se předsedou představenstva stává ředitel nemocnice, což má nejen přispět k operativnějšímu rozhodování, ale také jednoznačně nastavit ředitelskou odpovědnost za hospodaření. Členem představenstev všech pěti krajských nemocnic se také stal generální sekretář Asociace středočeských nemocnic, což je spolek, k jehož hlavním úkolům patří nejen vytvářet koncepce rozvoje zdravotní péče v kraji a reprezentovat při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami větší středočeskou sílu, než mohou uplatnit nemocnice samostatně, ale především se snažit prostřednictvím společných nákupů snížit ceny.

Od působení generálního sekretáře v představenstvech si navíc hejtmanka slibuje, že se vedení kraje snáz dostane k informacím o dění v nemocnicích. Ty jsou akciovkami ve stoprocentním vlastnictví kraje a kraj také do některých z nich letos naposílal stamiliony na pokrytí ztráty – v pondělí si však Jermanová na tiskové konferenci po jednání radních postěžovala, že některé nemocnice nechtějí kraji předávat informace. Právě s odkazem na to, že jsou akciovými společnostmi. Generální sekretář nemocniční asociace Zbyněk Chotěborský dosazený do představenstev všech nemocnic tak má zastávat i funkci jakéhosi „agenta“. Zvěda, jehož prostřednictvím se informace mohou k představitelům kraje dostat snáz. 

Ilustrační foto.
Příspěvku od kraje na dražší autobusy se starostové nedočkají

Jedno řízení a na nic?

Zatím toho asociace zřejmě příliš nepředvedla. Výsledkem působení Chotěborského předchůdkyně, která v říjnu poslala rezignaci na svůj post, byla podle slov odcházející radní Němcové jediná soutěž na sdružený nákup pro nemocnice. „Za šest měsíců se podařilo vypsat jedno výběrové řízení na inkontinenční pomůcky, které bude s největší pravděpodobností zrušeno pro diskriminační podmínky,“ konstatovala Němcová.

Výběr šéfa asociace nemocnic hnul opozici žlučí
K handrkování kolem nákupů krajských nemocnic a jejich výběrových řízení se středočeští zastupitelé dostali vlastně neplánovaně. Na přetřes nejprve přišly otázky, jak byl vybírán nový generální sekretář Asociace středočeských nemocnic.

Protože je asociace spolkem, nejsou pro výběr kandidáta stanovena jasně daná pravidla (jako je tomu třeba v případě obsazování úřednických míst) – přesto se však opoziční zastupitel Martin Kupka (ODS) ohrazoval nejen proti novému generálnímu sekretáři, ale i proti způsobu, jakým do funkce nastoupil. A také proti tomu, jak krajský úřad informoval o tom, co a jak se odehrávalo. 

Kupka odmítl údaje obsažené v tiskové zprávě z 22. listopadu, která uvádí: „Řádné otevřené výběrové řízení na tuto funkci bylo vyhlášeno a zveřejněno na webových stránkách krajského úřadu 30. října 2017.“ Následně se podle tiskové zprávy 7. listopadu konala členská schůze Asociace středočeských nemocnic, kde všichni ředitelé krajských nemocnic jednohlasně schválili jediného přihlášeného kandidáta. Ten se pak 15. listopadu ujal funkce.

Od informatiků si Kupka nechal předložit elektronickou stopu, kterou by takové zveřejnění muselo zanechat – a nic. Odhalil, že prostřednictvím krajského webu se generální sekretář nehledal. To mu podle jeho slov následně potvrdil vedoucí oddělení styku s médii a veřejností krajského úřadu Marek Rejman.
„Odpověděl, že bylo zveřejněno ve spisovce na úřední desce,“ uvedl Kupka. Zveřejněno 30. října s termínem přihlášek do 2. listopadu, sejmuto 3. listopadu. „To je výběrové řízení, jaké svět neviděl,“ durdí se Kupka upozorňující, že nikdo jiný se ani přihlásit nemohl.

Vysvětlení popisované podoby výběrového řízení krajská radní pro zdravotnictví Jaroslava Němcová (ANO) nenabídla. „Požádal jsem zdravotní odbor o provedení výběrového řízení – a proč viselo dva dny, to nevím,“ pokrčila rameny s tím, že ona se na úředníky obrátila včas. Zdůraznila pak, že jediného kandidáta „grilovali“ ředitelé nemocnic i jejich náměstci – a obstál. 

Kritikou nového generálního sekretáře ovšem nešetří ani další z opozičníků, Petr Tiso z TOP 09. Stejně jako Kupka poukázal na to, že jde o muže, který byl v létě odvolán z postu předsedy představenstva nemocnice v Náchodě, přičemž média tehdy neměla pochybnosti o důvodech: hovořilo se o ztrátovém hospodaření i o podivných okolnostech zakázky pro firmu šéfovy manželky. 

Tyhle výhrady odmítla již zmiňovaná tisková zpráva z listopadu, podle níž kandidát splnil veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon funkce generálního sekretáře, a to včetně doložení čistého trestního rejstříku – a „plně v souladu s platnou legislativou“ je podle zprávy auditora také ekonomická závěrka náchodské nemocnice za rok 2016. 

Radní Němcová, která tyto informace zopakovala, pak zastupitelům připomněla, že audit v náchodské nemocnici byl v pořádku – a ukázalo se, že Královéhradecký kraj jí loni nedoplatil 65 milionů za objednanou veřejnou službu (a ty má dostat i za letošní rok). Z tohoto pohledu je informace o její ztrátě nutno vidět zcela jinak – a pokud nemocnice tyto peníze obdrží, bude její hospodaření výrazně v plusu.

Ve prospěch vybraného kandidáta podle Němcové hovoří hlavně zkušenosti, když se ve zdravotnictví pohybuje od roku 2004 – a mimo jiné byl i ekonomickým náměstkem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která má sedmimiliardový rozpočet (a to zrovna v době, kdy ona sama působila na stejném postu ve Střešovicích; v Ústřední vojenské nemocnici). I dotazy u ředitelů pražských nemocnic prý poskytly reference, že volba přihlášeného kandidáta bude správná. 

Na Kupkovu adresu Němcová poznamenala, že „přestřelka přes média“, k níž v souvislosti se změnou na postu generálního sekretáře dala podnět vyjádření ODS, neprospěje nikomu: ani kraji, ani nemocnicím. Také náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO) míní, že by vždy měla předcházet „nějaká vzájemná diskuse, než se s tím běží do novin“.

Nového muže v asociaci nemocnic se zastal i radní pro oblast investic a veřejných zakázek Josef Řihák. „Dejme tomu člověku šanci,“ prohlásil a poznamenal, že těžko se někam nastupuje, když člověk čelí mediální kampani. 

Ilustrační foto.
Středočeši dostávají nižší penze než Pražané. A pobírají je kratší dobu