Pokračovat by tak měla podpora cestovního ruchu v podobě peněz na budování zázemí pro rekreanty plavící se na lodích či využívajících obytná vozidla, známá již z minulosti.

O podíl z připravené celkové částky ve výši 20 milionů korun by v případě schválení návrhu krajským zastupitelstvem mělo být možné žádat od 18. září do 2. října. Podmínky programu by však byly na úřední desce zveřejněny již o měsíc dříve – od 17. srpna, informoval radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

V rámci dotací by mělo být možné získat příspěvek až ve výši 90 procent nákladů. Minimální podíl vlastních prostředků totiž radní navrhují stanovit na desetinu. Podle toho, co se chystají vytvořit, by se jednotliví žadatelé mohli ucházet o podporu v řádu statisíců korun – třeba na budování vývazišť – ale v případě budování stanovišť pro obytná auta návrh počítá s maximální dotací až do dvoumilionové částky.

Milionové limity jsou pak předběžně stanoveny na dotace pro zlepšování zázemí parkovišť či vybavení kempů nebo koupališť. Získat lze také peníze na podporu venkovské turistiky a agroturistiky – opět třeba na úpravu parkovacích míst či například zbudování toalet, ale i vybudování nových ubytovacích kapacit; stejně jako zařízení na zpracování zemědělských produktů. V tomto případě je maximem půlmilionový příspěvek.

Dotace z fondu doprovodné infrastruktury

* Tematické zadání Stanoviště pro obytná auta:

- Vybudování nového místa pro obytná auta (minimálně pro dvě vozidla s rozměry alespoň 9 x 4 metry pro jedno auto) nebo vybavení již existujícího místa pro obytná auta

- Z dotace bude možné hradit například projektovou dokumentaci, sloupky pro připojení ke zdroji elektrické energie, výlevky chemického WC, výlevky odpadní vody, vývody pitné vody ve sloupcích, stavební práce a podobně

- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 400 tisíc korun, maximální výše na dva miliony

* Tematické zadání Vývaziště:

- Výstavba plovoucího vývaziště pro malé rekreační lodě na dopravně významné vodní cestě; minimální rozměry mola jsou 12 x 2 metry

- Z dotace bude možné hradit například projektovou dokumentaci, stavební práce, pořízení plovoucího mola

- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 200 tisíc korun, maximální výše na 500 tisíc

* Tematické zadání Vybavení kempů, koupališť a zázemí:

- Vybudování nebo rekonstrukce a modernizace infrastruktury – hlavně sociálního zařízení, revitalizace zelených ploch kempu nebo koupaliště, doplnění o lavičky, odpadkové koše a další drobné vybavení

- Může se také jednat o vybudování nebo rekonstrukci doprovodné infrastruktury kempů – elektro a vodovodní přípojky, vypouštěcího místa odpadové vody a chemického WC pro karavany

- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 200 tisíc korun, maximální výše na jeden milion

* Tematické zadání Vybavení parkoviště včetně sociálního zázemí:

- Vybudování závor, pořízení platebních automatů, vybudování nebo modernizace sociálního zařízení

- Lze hradit rovněž revitalizaci přilehlých ploch, pořízení laviček, odpočívadla, odpadkových košů a dalšího drobného vybavení

- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 200 tisíc korun, maximální výše na jeden milion

* Tematické zadání Podpora venkovské turistiky/agroturistiky:

- Pořízení vybavení pro potřeby výroby, zpracování a prezentace regionálních produktů

- Možné je rovněž hradit rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení, zřízení nebo vybudování parkovacích míst pro karavany, vybudování nové ubytovací kapacity

- Minimální výše požadované dotace je stanovena na 50 tisíc korun, maximální výše na 500 tisíc

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje