Uzavírka začne v sobotu zhruba v poledne a potrvá do pátku 30. 8. Bude to kompletní uzavírka, objízdné trasy budou osazeny dopravním značením a jsou směrovány na obchvat města Kolína.
„Přes celou šíři vozovky bude proveden výkop, do kterého se uloží nové vodovodní potrubí, které bude posléze propojeno se stávajícím vodovodním potrubím v zeleném pásu po obou stranách vozovky,“ popsal místostarosta Michal Najbrt.
Omezení dodávky pitné vody se podle jeho slov týká zahrádek pod věžovým vodojemem – Třešňovka. Zde bude zásobování zajištěné cisternou s pitnou vodou. „Celá akce je řešena v koordinaci ŘSD, VODOS Kolín, VHS Kolín,“ dodal místostarosta.