Musí se to změnit, vyplynulo z 15. jednání Regionální stálé konference Středočeského kraje, jejíž účastníci se ve středu sešli v budově středočeského krajského úřadu – a mimo jiné vyzvali ke zjednodušení pravidel pro hodnocení projektů. Shodli se, že současné nastavení pravidel nevyhovuje prakticky nikomu; nanejvýš snad jen některým úředníkům. Zástupci měst i obcí reptají už delší dobu: nevyhovuje délka hodnocení projektů, nastavení kritérií – a komplikovanost celého procesu vůbec. Změňte to, vyzvali účastníci konference odpovědné orgány.

Příkladem může být hned první výzva ITI zaměřená na zvýšení kapacity mateřských škol, připomněla předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum Marie Kaufmann (ANO), která jednání řídila. „Kvůli složitosti víceúrovňového hodnocení předložených projektů nejsou ani po více než devíti měsících vydány právní akty – rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ konstatovala. Složitou a pomalou administraci dotaci dotace vnímá Kaufmann jako vážný problém: úřední postup ztěžuje situaci obcím a uživatelům podpořených projektů. „Místo aby výstavbu potřebné infrastruktury škol a mateřských školek naopak urychlil,“ upozornila.

Účastníci konference se shodli, že rozhodně nejde o pouhý dojem lidí z radnic, kteří by snad byli pohodlní a nechtělo se jim úřadovat. Stačí se prý podívat k sousedům; do Německa nebo do Rakouska. Tam se lze poučit, jak má dotační systém fungovat: pravidla mohou být jednoduchá, přehledná a srozumitelná. Z budovy hejtmanství proto směřovala „výš“ výzva, aby se poměry změnily. „Regionální stálá konference přijala usnesení, ve kterém vyzývá Národní stálou konferenci, Národní orgán pro koordinaci ministerstva pro místní rozvoj a řídicí orgány operačních programů k bezodkladné revizi integrovaných nástrojů,“ připomněl radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). I tohle zní poněkud komplikovaně – nicméně požadavek lze shrnout do pár slov. „Celý proces zjednodušit a zrychlit,“ uvedl Draxler.

Regionální stálá konference není jen fórem pro setkávání představitelů radnic. Vedle zástupců regionálních, místních, městských u dalších orgánů veřejné správy se jednání účastní i reprezentanti hospodářských a sociálních partnerů z dané oblasti.