Vzhledem k tomu, že se na jednání odborné komise sjeli specialisté na kulturu a památkovou péči – Středočeský kraj zastupoval radní Karel Horčička, který má na starost právě tyto oblasti – v programu nechyběly ani návštěvy Škoda Muzea, Leteckého muzea Metoděje Vlacha, prohlídky archeologických nálezů z areálu mladoboleslavského hradu a Pivovaru Klášter v nedaleké obci Klášter Hradiště nad Jizerou. Muzeum Mladoboleslavska účastníkům představilo město jako významné historické sídlo.