Byla nařízena pitva, která má určit přesnou příčinu smrti. Podrobnosti policisté oznámí až po jejím provedení.

Doubek je obec zhruba sedm kilometrů od Říčan.