Peníze ovšem mají podpořit třeba i projekty, jež u dětí a mládeže podporují zdravý životní styl – včetně nabídky vhodných alternativ pro trávení volného času – a osobnostní rozvoj. Žádat o ně by středočeské nestátní neziskové organizace měly mít možnost v rámci programu s tematickým zadáním Primární prevence, a to od 10. do 21. června. Takové jsou alespoň plány po pondělním jednání krajských radních. Vyhlášení programu ještě musí schválit středočeští zastupitelé.

Jednotný dotační program má vnést jasná pravidla do poskytování podpor v oblasti protidrogové prevence, kde se dosud uplatňovaly jednorázové účelové dotace. To není vhodné, hodnotí dosavadní model radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk. „Chceme v této oblasti vytvořit jednoznačné a definované činnosti s jednoznačnými pravidly a hodnocením,“ vysvětlil, co je hlavním cílem: dosáhnout toho, aby poskytování dotací bylo jasné a přehledné. Upřesnil současně, že má jít výhradně o peníze na neinvestiční výdaje. „Například na nákup spotřebního materiálu, mzdové náklady, cestovné a jiné provozní náklady,“ konstatoval radní. Připomněl také, že tato forma podpory je určena pro neziskové organizace – nikoli však třeba pro školská zařízení nebo pro nadace.

Kritéria rozdělování peněz kraj zveřejní na svých webových stránkách. Na jejich základě bude o přidělování dotací rozhodovat komise.