Poté, co bude 1. března nadjezd uzavřený, bude trápit hlavně občany Malína hned několik hlavních problémů. Kromě vyskytujícího se arsenu v náspech stavby se řeší hlavně to, aby nebyly při pracích porušené zdejší domy. Haldy materiálu ze stavby bude totiž odvážet těžká technika, která může způsobit až stotisícové škody na soukromém majetku zdejších lidí.

Čtěte také: Lidé se z Malína od března pěšky nedostanou

Jeden z občanů Malína, který bydlí přímo v blízkosti mostu, má obavy, že novější fasáda jeho domu pod tíhou projíždějící techniky popraská. „Absolutně selhala komunikace mezi zúčastněnými stranami stavební akce. Nikdo nás dopředu o ničem neinformoval. Ani nevíme, kterým rodinným domům nějaké nebezpečí hrozí," řekl oslovený občan Malína.

PŘÍSNĚJŠÍ OPATŘENÍ

Některé domy z bezprostředního okolí mostu byly zařazeny do takzvaného ochranného pásma. Na ně se v souvislosti s rekonstrukcí a také s manipulací se zeminou kontaminovanou arsenem budou vztahovat přísnější bezpečnostní opatření. Jeho obyvatelé by v době prací neměli větrat, po příchodu domů by se hned převlékat. Dále by mimo jiné měli častěji utírat prach a dokonce by neměli jíst ovoce a zeleninu ze svých zahrad. Již na malínské besedě, která se konala v minulém týdnu, se kvůli definování pásma lidé bouřili. Nebyli totiž včas informovaní, kdo je do něj zařazen. A ještě ani na besedě samotné jim vedení města tuto informaci neposkytlo.

Čtěte také: Milionovou opravu hradeb odsouvají majetkové spory

SEZNAM DOMŮ

Redaktorům Kutnohorskému deníku se ale dostal do rukou seznam domů. V ochranném pásmu v Malíně je hned několik objektů. Jedná se o jeden neobydlený dům, jehož číslo popisné je 284 a následně domy číslo popisné 285, 280, 281, 282, 338, 339, 64 a 231, které se nacházejí ve Slévárenské ulici. V těchto domech by mělo být patnáct dospělých osob, devět osob ve věku od 8 do 17 let a jedno dítě, kterému je méně než 6 let.

V případě, že skutečně během rekonstrukce mostu dojde k poškození domů, jejich obyvatelé se finanční pomoci na opravu od kutnohorské radnice nedočkají. „Je to stavba, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ti budou mít mimo jiné i svého soudního znalce," řekl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Ten dodal, že investor – ŘSD – celé akce je povinný v případě poškození majetku dát konkrétním lidem finanční kompenzaci. To potvrdilo i samotné ŘSD, které má na tyto případy již vyčleněné peníze. „Doporučuji lidem ještě před 1. březnem domy detailně nafotit ze všech stran," uvedl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Čtěte také: Lidé z Malína mají velké obavy z arzenu