Už v noci bylo patrné, že podle původních předpokladů to neklapne. Že proti plánovanému harmonogramu prací, detailně rozepsaných téměř po minutách, nabere akce zpoždění v rozsahu hodiny až dvou. Most byl totiž ještě v horším stavu, než se očekávalo, což si vynutilo úpravy postupu demolice – a také bylo třeba odstranit svodidla v dvojnásobné délce. I po deváté hodině se tak pro řidiče nic nezměnilo: s osobními auty museli sjíždět na souběžné komunikace, dosti zaplněné hustým provozem – a pro nákladní dopravu byla vyznačena objízdná trasa dokonce až přes dálnici D5.

V té době bylo dokončeno bourání konstrukce mostu i pilířů a rovněž většina odklízecích prací přímo na dálnici; bagry nakládající suť už pracovaly mimo těleso dálnice a intenzivně pokračovala především montáž svodidel. Očekávaný čas částečného zprovoznění dálnice se nejprve posunul na 10.10 – a následně na 11.00. Nakonec se dálnici podařilo částečně, v režimu 1+1, otevřít už deset. S tím, že plně průjezdná (tedy ve standardním režimu 2+2) má být po završení všech dokončovacích prací do 18. hodiny. Původně plánovaná doba omezení ve směru jízdy od Prahy tak nebude překročena.

U mostu s označením III/1024-1, přes který vede silnice třetí třídy důležitá zvláště pro dopravu do Čisovic, se původně kvůli špatnému stavu počítalo s rozsáhlými opravami. Dubnová prohlídka, jež odhalila havarijní stav představující ohrožení provozu nejen na mostě, ale i na dálnici pod ním, si však vyžádala okamžité uzavření mostu, jeho zbourání a výstavbu mostu nového. To má být podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje hotovo do května (a to včetně zimní technologické přestávky). Náklady převýší 42 milionů korun – přesně byla smlouva se společností Edikt podepsána na částku 42 030 334,97 Kč včetně DPH. Potřebné peníze kraj získal od Státního fondu dopravní infrastruktury.