Jednotlivá zařízení zprvu k obraně před koronavirem přijala poměrně razantní opatření. Platily nejen zákazy návštěv, ale ani klienti nemohli ven. Rovněž vnitřní chod se změnil: dočasně zmizely společné akce, místo posezení v jídelně bylo zaváděno stravování na pokojích i pro ty obyvatele, které k tomu nenutila zdravotní omezení; dbalo se na používání ochranných pomůcek. Někde dokonce před rokem zůstávala část personálu s klienty po dva týdny nepřetržitě uvnitř, aby se kontakt s nebezpečím venku co nejvíc omezil.

Něco měnit? Není třeba

Režim obležené pevnosti nelze udržet dlouhodobě – a vyhnout se proniknutí nákazy se nepodařilo. Podle Hrabánkových slov to přišlo loni v prosinci. Celkem bylo koronavirem zasaženo 59 příspěvkových organizací Středočeského kraje, přičemž převážně šlo o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem (což je téměř totéž, ale se zaměřením na péči o lidi s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence) a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Spíš výjimečně pak ještě služby chráněného bydlení a stacionáře.

Řada zařízení se pak podle informací radního stala centrem komunitního šíření nákazy. Výskyt onemocnění byl někde skutečně masivní: dosahoval až ke stovce případů. Přesto Hrabánek na otázku Deníku odpověděl, že opatření pro fungování zařízení sociálních služeb v krizovém režimu neselhala a pravidla není třeba měnit. Není podle něj pravda, že by se nákaza dostala dovnitř v době, kdy byla zařízení uzavřená a směl tam jen personál.

„To přišlo až pak," řekl radní s tím, že po uzavření zařízení následoval výrazný pokles. Přijímat nějaké poučení či hledat nápravná opatření tak prý není třeba: jestliže se celkový výskyt onemocnění podařilo udržet pod pěti procenty, jen to podle něj potvrzuje, že všichni pracovníci dodržují pravidla tak, jak mají.

Nynější situace se navíc oproti stavu před několika měsíci jeví zcela odlišně, a to díky vysoké proočkovanosti. Vakcínu proti onemocnění covid-19 dostalo zhruba osm a půl tisíce klientů, což představuje 90 procent z celkového počtu. Očkováno také bylo na šest tisíc zaměstnanců; v tomto případě jde o podíl 70procentní.

Větší prestiž i peníze

Koronavirus za sebou podle Hrabánkových slov zanechal stav, kdy o významu práce zaměstnanců sociálních služeb nikdo nepochybuje. „Povedlo se také zvýšit jejich platy,“ poznamenal radní. Daří se tak i získávat nové zaměstnance, což dřív býval problém. Jedním dechem rovněž oceňuje podporu veřejnosti. V nejtěžších dobách se podařilo zapojit hodně dobrovolníků, přičemž mnozí z nich už u spolupráce zůstali – nebo se nyní vracejí.

V souvislosti se zvládáním pandemie v domovech Hrabánek velmi chválí pomoc vojáků. „V Poděbradech, Benešově a Dolním Cetně by se bez armády neobešli,“ tlumočil poznatky odboru sociálních věcí krajského úřadu. Uznání také vyslovil aktivnímu zapojení 26 dobrovolníků z řad studentů, kteří pomáhali v Novém Strašecí.

Vývoj onemocnění covid-19 v příspěvkových organizacích kraje

Měsíc Pozitivní klienti  Pozitivní zaměstnanci
Prosinec 2020  230 91
Leden 2021  156 125
Únor 2021  91  109
Březen 2021  95  109
Duben 2021  79  93

Zdroj: Martin Hrabánek, radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí