Středočeští zastupitelé mezi ně na krytí dodatečných výdajů rozdělili v rámci individuálních dotací celkem 152,68 milionu korun. Jde o peníze, které krajské nemocnice vynaložily na nejen to, aby pacienty s koronavirem mohly zcela izolovat od ostatních, ale především aby byly připraveny postarat se o větší počet lidí, kteří by se v důsledku koronavirové nákazy mohli ocitnout ve velmi vážném stavu. Byť taková situace nenastala a nemocnice se vrátily ke standardnímu režimu fungování, že je třeba připravit se na krizi, ukazovaly zkušenosti ze zahraničí. Prakticky od Číny po Itálii.

Opatření byla rozdílná

Částky se ale liší: od 8,8 milionu korun pro Mladou Boleslav až po osminásobek do Kladna; tam je určena suma 71,6 milionu korun. Proč takové rozdíly? S touto otázkou vystoupil Martin Kupka (ODS), jehož překvapila odlišnost na úrovni řádu. „Předpokládalo se, že největší zátěž ponese nemocnice v Kladně,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO), že přípravy nebyly všude stejné. V Kladně některé pavilony vybavili přímo pro péči o koronavirové pacienty.

Jak přispět ostatním?

Kupka také žádá, aby hejtmanství prověřilo, jakým způsobem může kraj pomoci dalším středočeským nemocnicím. Těm, které zřizují města – výslovně zmínil nemocnice v Čáslavi, Nymburce a Slaném – i fungujícím jako soukromé společnosti. „Také poskytují lékařskou péči Středočechům – a i ony měly v souvislosti s koronavirovými opatřeními zvýšené výdaje,“ upozornil. Radní Bezděk přikývl – nicméně má za to, že představy, že by se obdobný postup jako u oblastních nemocnic mohl uplatnit i u zařízení, které nejsou akciovkami stoprocentně vlastněnými krajem, se jeví „spíš jako zbožné přání“. Předpokládá však, že města se také snaží najít pro své nemocnice nějakou schůdnou cestu vedoucí k penězům.

Formálně složitý postup

I když středočeští zastupitelé odhlasovali poskytnutí dotací z krajského rozpočtu, ve skutečnosti mají peníze na koronavirová opatření pocházet z jiné škatulky: z Fondu solidarity Evropské unie, odkud mají přijít přes ministerstvo financí. Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) vysvětlil, že z jednání na ministerstvu vyplynulo, že kdyby nemocnice žádaly o podporu přímo, výsledek by byl nejistý kvůli obtížnosti prokázat, že šlo o „veřejné výdaje“. A byť to někomu může připadat jako slovíčkaření, ve hře je 150 milionů…

Řešením se stalo poskytnutí peněz z krajského rozpočtu – navíc se to z formálních důvodů muselo stát hned, takže se zastupitelé sešli na mimořádném zasedání – a do pomyslné krajské pokladny bude podstatná část vydané částky vrácena díky příspěvku z Fondu solidarity EU. „Rozhodnutí o jeho přidělení očekáváme na podzim – a doufám, že peníze bychom mohli mít v rozpočtu již na konci tohoto roku,“ poznamenal Bezděk.

Koronavirové dotace pro krajské nemocnice
- Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov: 25 177 776,00 Kč
- Oblastní nemocnice Kladno: 71 601 707,64 Kč
- Oblastní nemocnice Kolín: 28 654 474,60 Kč
- Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: 8 837 970,00 Kč
- Oblastní nemocnice Příbram: 18 418 035,53 Kč

Účel koronavirových dotací pro nemocnice
- Zdravotnická technika a přístroje, úhrada za laboratoře, náklady na vlastní výrobu dezinfekce: 16 414 120,46 Kč
- Roušky, respirátory, rukavice, ochranné obleky a další ochranné prostředky; nákup dezinfekce: 45 813 454,89 Kč
- Zabezpečení vstupů, koordinace pohybu veřejnosti, plakáty, letáky: 440 547,97 Kč
- Dezinfekce budov včetně výtahů, venkovních prostor i sanitek: 3 044 316,94 Kč
- Přesčasy, odměny a další osobní náklady, mzdy zaměstnanců odběrových míst: 67 389 533,00 Kč
- Lůžka vhodná pro ventilaci, výměna filtrů vzduchotechniky po pozitivních pacientech, termokamery ke vchodům, další přístroje a zařízení: 13 763 000,00 Kč
- Úpravy a rekonstrukce prostor: 1 581 102,59 Kč
- Doprava a distribuce osobních ochranných prostředků: 98 562,00 Kč
- Ozonové generátory, čističky vzduchu, zasklení recepcí, oddělující stěny, provizorní buňka pro odběrové místo: 811 987,35 Kč
- Vícenáklady na praní prádla: 72 882,00 Kč
- Vícenáklady na likvidaci odpadu: 29 144,19 Kč
- Stojany, dávkovače, rozprašovače dezinfekce, mycí stroj na podlahu, generátory ozonu, pytle na nebezpečný odpad, jednorázové nádobí, izolační pásky: 2 093 910,38 Kč
- Náklady na infrastrukturu odběrného místa: 37 875,00 Kč
- Výpočetní technika pro odběrová místa, termokamery: 1 099 527,00 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje