Vyhodnocení údajů o návštěvnících hotelů a dalších hromadných ubytovacích zařízení sice pro loňský rok naznačuje rekord – přijelo 1 029 353 zákazníků, z nichž každý v průměru v kraji strávil 2,38 noci – rozhodně to ale neznamená, že by další zájemci hledali volnou postel jen s obtížemi. Opak je pravdou: skoro dvě třetiny ubytovací kapacity kraje zůstaly loni nevyužity. Není tak na místě usnout na vavřínech oslav pokoření milionové hranice, jakkoli se právě tohle může jevit jako historický milník. 

Někdy (zvláště v červenci, kdy přijíždí nejvíc hostů a nadto zůstávají nejdéle) se nicméně v nejatraktivnějších lokalitách přihodí, že je vyprodáno. Ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Nora Dolanská také upozorňuje, že kraji chybí více nabídek nejluxusnějšího bydlení pro tu nejnáročnější klientelu. Celkově ale platí, že středočeské ubytovací kapacity by s přehledem mohly zvládnout i daleko větší zájem ze strany turistů.

Takzvaná obložnost ubytovacích zařízení v rámci kraje jen mírně přesahuje třetinu jejich celkové kapacity. Využití pokojů spočítali statistici na pouhých 36,9 procenta – a z pohledu čistého využití lůžek je to ještě o pár desetinek míň: rovných 36 procent. V rámci srovnání s jinými regiony to nevyznívá příliš lichotivě. Celorepublikový průměr dosahuje 49,9 procenta v případě využití pokojů – a čisté využití lůžek se dokonce šplhá na 50,5 procenta. Je ovšem pravda, že výrazný vliv na tyto hodnoty má využívání ubytovacích zařízení v Praze a v Karlovarském kraji.

Čísla tak vlastně dávají za pravdu dalším plánům ředitelky Dolanské, podle jejíchž slov je třeba dokázat oslovit návštěvníky Prahy s nabídkami ubytování ve středních Čechách – a od dřívějšího důrazu na lákání návštěvníků metropole k výletům do středních Čech je na místě zvolit opačnou taktiku: přejít k nabízení pobytů v atraktivních a lacinějších středních Čechách s řadou lákadel – a s výlety do krásné, ale poněkud přeplněné a také draží Prahy.

Turistický management středních Čech má však před sebou i další úkoly v propagaci regionu, než jen řešit středočesko-pražské vazby (ať už v té souvislosti hovoříme o „přetahování“ turistů, nebo o snaze hlavnímu městu „ulevit“). Z pohledu středních Čech totiž srovnání kraje se sousedy nevyznívá moc lichotivě ani při poměřování s dalšími regiony. Čísla, která nelze ošálit slovy, to ukazují jasně: sice se u většiny krajů využití pokojů i lůžek pohybují pod 50 procenty, nicméně kontakt se špičkou rozhodně Středočeský kraj nedrží. V pomyslném žebříčku využití hotelových pokojů v jednotlivých krajích zaujímá devátou příčku – a z pohledu čistého využití lůžek se v rámci republiky dokonce ocitl až na jedenáctém místě. Nepomohlo ani to, že loni se v kraji ubytovalo o 90,3 tisíce hostů více než předloni – a meziročním nárůstem jejich počtu vyčísleným na 9,6 procenta se kraj o pět desetin dostal nad republikový průměr.

Vysloveně neradostně se pak jeví údaje z lázeňských ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji. Ta loni přilákala celkem 26 689 hostů – o 2,3 procenta méně než v předchozím roce. Navíc loňští návštěvníci setrvali kratší dobu. Meziroční pokles v počtu přenocování je totiž ještě pesimističtější: 4,1 procenta.

Chladným tyhle hodnoty nenechaly středočeského radního pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martina Draxlera (ANO). Čtyřprocentní pokles návštěvnosti lázní považuje za jednoznačný signál, na který je nutné reagovat. „Je zapotřebí lázně a pobyty v nich zatraktivnit – tedy najít klíč, jak návštěvnost znovu oživit,“ upozornil Draxler.