O čem je řeč, napovídá už překlad názvu do češtiny: o městech budoucnosti propojených internetem věcí. A o době, kdy – jak alespoň dnes odborníci předpokládají – bude datové připojení samozřejmostí třeba i u běžných domácích spotřebičů.

První ročník mezinárodní konference, která byla zahájena ve středu, představuje inovativní řešení s využitím technologií dostupných už v dnešní době – současně ale nastiňuje vize budoucího rozvoje městských systémů i infrastruktury v krajině. S masivním uplatňováním nových technologií se počítá ve městě i za městem.

„Technologie prostupují stále více do našeho života – a významně jej mění,“ zdůraznil ve svém úvodním proslovu středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Připomněl, že právě na této konferenci se potkávají vize vědců, komerčního i státního sektoru – což považuje za velmi přínosné. Změny vzhledu a struktury veřejného i neveřejného prostoru, odrážející se i v očekávané proměně chování lidí, by se totiž neměly odehrávat živelně, ale vzejít z předchozí debaty expertů a vizionářů spojené se zvažováním novinek z různých úhlů pohledu.

V rámci programu konference tak vystupují zástupci Českého vysokého učení technického, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Středočeského kraje a Středočeského inovačního centra, ale i soukromých firem – VDT Technology, Siemens, Českých Radiokomunikací nebo ČEZ ESCO (Energy Service Company). Debaty se vedou nejenom o technických záležitostech – jak zajistit potřebné toky elektronických dat a energie včetně vzájemné komunikace rozmanitých zařízení i objektů – ale stranou pozornosti nezůstává ani hledání odpovědí na dosud otevřené otázky související například s nástupem samořiditelných vozidel i dalších autonomních systémů, jejichž chování bude založeno na vlastním rozhodování vycházejícím z různého stupně umělé inteligence. Mimo jiné je třeba hledat odpověď na otázku, nakolik budou lidé ovládat pokročilou techniku – a nakolik ji necháme ovládat nás.