Ve své kategorii obcí do pěti tisíc obyvatel získali prvenství s produkcí odpadu 47,5 kg na osobu a rok, sdělil v úterý 24. září Deníku Milan Havel ze spolku Arnika, který se specializuje právě na odpadové hospodářství. Že nejde o náhodu, potvrzuje i pomyslné stříbro pro Hýskov v celostátním srovnání; za Chvalšinami z Českokrumlovska. Zároveň Havel připomněl, že mezi městy nad pět tisíc obyvatel získaly středočeské prvenství poměrně nedaleké Sedlčany na Příbramsku s roční produkcí 146,8 kg odpadu na obyvatele.

„Nejen skvěle třídí, ale dosahují i vynikající úrovně recyklace,“ pochválil Havel vítěze s tím, že by se měli stát inspirací pro ostatní. Vlastně tím popřel protestní hlasy z míst, které v soutěži Odpadový Oskar, pořádané Arnikou už pátým rokem, nebodují – a není ojedinělé slyšet jejich námitku: malým vesnicím se to vítězí, když nejen každý má u domu kompost, ale také snadno prožene komínem i to, co by se nemělo… Podle Havlových slov však stojí za úspěchem hlavně odpovědné nakládání s odpadem, který se může stát dále využitelnou surovinou.

Třeba právě v Hýskově mají kontejnery na třídění papíru, skla a textilu; plasty se třídí do žlutých pytlů a drobné kovy do červených (240litrových pytlů na plasty dostanou rodiny jen stanovený počet podle počtu členů domácnosti, další si kupují po 50 Kč).

Na sběrném místě lze navíc lze každé pondělí odevzdat PET láhve s použitými rostlinnými oleji – a také elektroodpady či větší kovy. Dále se dvakrát ročně sváží objemný a nebezpečný odpad. Směsný odpad je odvážen prostřednictvím známkového systému (65 Kč za vyprázdnění popelnice). A jednou měsíčně se odváží o bioodpad, který je navíc možné odložit i do velkoobjemového kontejneru.

„Nízké produkce směsných odpadů dosahují obce díky efektivnímu nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu – a především motivace obyvatel,“ zdůraznil Havel. Připomněl v té souvislosti Družec na Kladensku, držící v rámci krajského žebříčku druhou příčku mezi menšími obcemi – a má možnost se ještě zlepšit.

„Rozbor odpadů dokázal, že lidé v obci do černých popelnic vyhazují stále velký objem, až 40 procent, kompostovatelných odpadů. Na snížení směsných odpadů v obci budou tedy dále pracovat,“ konstatoval Havel.

V oceněných obcích i městech, kde se daří dosahovat výsledků srovnatelných s vyspělými evropskými státy, se podle jeho slov potvrdilo, že lidé mohou produkovat méně odpadu a výborně třídit. Pomáhá prý k tomu nejen osvěta, ale také rozmístění dostatečného množství sběrných míst, otevřená komunikace s obyvateli – a rovněž zavedení programu pro živnostníky. A především: různé formy motivace lidí.

Roční produkce směrného komunálního odpadu na obyvatele České republiky dosahuje v průměru 270 kg. Třeba u sousedů v Rakousku a Německu je to o metrák méně: 170 kg. I tam to byl podle ekologů postupný vývoj: k poklesu produkce došlo po zákazu skládkování během sedmi až deseti let. Odpovědným přístupem lze podle nich reálně snížit produkci odpadů až o 50 kg za rok v případě občanů – a u živností je to 20 až 40 kilogramů.

Vítězové soutěže Odpadový Oskar ve Středočeském kraji podle údajů za rok 2018

* Obce od 1001 do 5000 obyvatel:
1. Hýskov (1806 obyvatel) – 47,5 kg na obyvatele a rok; recyklace 41 %; PAYT (tedy systém Pay as you throw – „Zaplať, kolik vyhodíš“: místo paušálního poplatku na obyvatele nebo objekt se platí podle objemu využívaných nádob odrážejícího skutečnou produkci, přičemž se platí pouze za nádoby přistavené k odvozu)
2. Družec (1055 obyvatel) – 71,4 kg na obyvatele a rok; recyklace 55 %; PAYT
3. Klobuky (1010 obyvatel) – 79,1 kg na obyvatele a rok; recyklace cca 20 %; PAYT

* Města nad 5000 obyvatel:
1. Sedlčany (7147 obyvatel) – 146,8 kg na obyvatele a rok; recyklace 50 %, PAYT+

Zdroj: Arnika