Vydělení mzdových prostředků počtem pracovních úvazků totiž dospívá k cifře, o níž se většině lidí ani nesní. I z těchto čísel je však zřejmé, že se mzdy zvyšují a lidem peněženky bobtnají. Alespoň by to tak být mělo z pohledu statistických tabulek. Ty naznačují, že středočeský pracovník si proti loňsku polepšil o dva tisíce.

Hodnota statistické veličiny, která se přesně nazývá průměrná hrubá měsíční nominální mzda, se ve třetím čtvrtletí ve Středočeském kraji vyšplhala na 34 058 Kč. Statistici o tom informovali ve středu 4. prosince s tím, že v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvedla o 7,7 procenta – a vyjádřené v penězích dělá navýšení 2 428 Kč.

Dlouhodobě platí, že kraj se řadí nad republikový průměr, a to v celostátním porovnání na druhé místo; za Prahu. Na tom nic nemění ani nejnověji zveřejněné údaje. Prvenství pak Středočeský kraj aktuálně drží v meziročním nárůstu: jak částka 2 428 Kč, tak zmiňovaných 7,7 procenta (slovy statistiků přírůstek absolutní i relativní) představují republikové rekordy.

Průměrná mzda v celé České republice byla vypočtena na 33 697 Kč. Více než udávaný průměr však o skutečných odměnách vypovídá takzvaný medián mezd, s meziročním navýšením o 6,7 procenta aktuálně dosahující 29 549 Kč. U mužů se vyšplhal na 31 909 Kč, u žen dosáhl 26 887 Kč.

Průměrná mzda ve třetím čtvrtletí

Region Průměrná hrubá mzda Meziroční nárůst
Středočeský kraj 34 058 Kč 2 428 Kč (7,7 procenta)
Česká republika 33 697 Kč 2 163 Kč (6,9 procenta)


Celonárodní extrémy: 
  

Region Průměrná hrubá mzda Meziroční nárůst
Hlavní město Praha 41 720 Kč 2 308 Kč (5,9 procenta)
Karlovarský kraj 29 941 Kč 1 965 Kč (7,0 procenta)


Zdroj: Český statistický úřad; údaje ke 3Q roku 2019