Právě Benešov si z peněžního koláče má ukousnout nejvíc. Tamější střední zemědělská škola a vyšší odborná škola by měla dostat téměř devět milionů korun. Peníze mají posloužit nejen k vybavení odborných a jazykových učeben, ale jejich přiklepnutí by umožnilo také pořízení nového traktoru. Budoucí zemědělští specialisté totiž současně s výukou absolvují i autoškolu – a právě nákup traktoru už je potřebný s nejvyšší naléhavostí.

Do milionů se také šplhá navrhovaný příspěvek na úpravy budov Dětského domova a školní jídelny ve Zruči nad Sázavou. Opravu střechy i s jejím zateplením, odvlhčení, výměnu oken i venkovních dveří a vyregulování otopné soustavy by měla umožnit částka dosahující 7,2 milionu. Na další podporovaný stavební projekt by už krajský rozpočet měl podle pondělního rozhodnutí radních přispět nižší částkou – v řádu statisíců korun. Střední zemědělská škola a střední odborná škola v Poděbradech by na zateplení měla dostat 356 tisíc korun.

Snahy o zlepšování vybavení středních škol v kraji i vylepšování samotných budov jsou investicí pro budoucnost. Je o tom přesvědčen radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD). „V budoucnu se nám vrátí v podobě šikovných absolventů, kteří snáze najdou uplatnění v životě,“ míní.

Jedním dechem však podporuje i aktivity, které jsou spojeny i s rozšiřováním možností sbírat zkušenosti v cizině. I proto by dvě školy – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kralupech nad Vltavou a opět Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově – měly dostat dohromady téměř 800 tisíc korun jako příspěvek na zahraniční stáže studentů v rámci programu Erasmus+.

Studenti by tak mohli získávat nové zkušenosti u sousedů v Německu, Rakousku, na Slovensku – ale i ve Velké Británii, Norsku, Dánsku či Švédsku.

„Zahraniční stáže kraj podporuje, protože rozvíjejí nejen odborné znalosti a dovednosti, ale doplňují i výuku cizích jazyků,“ poznamenal radní Seidl. Peníze od kraje by v tomto případě měly pokrýt pětinu nákladů: dvacet procent. Další peníze potřebné na uskutečnění projektů mobility osob v odborném vzdělávání by měly být získány právě prostřednictvím grantů programu Erasmus+.