Platí to i v případě hrubého domácího produktu (v kraji 552,5 miliardy korun) a hrubé přidané hodnoty (496,8 miliardy), kdy se střední Čechy podílely na republikovém výsledku více než desetinou – shodně po 11,6 procenta (což podle záznamů statistiků představuje historicky nejvyšší hodnoty). Proti dřívějšku to znamená posun v celorepublikovém srovnání: třeba v roce 1995 byl kraj až čtvrtý, když se tehdy mezi Prahu a něj vklínily ještě sever a jih Moravy. Z hlediska hrubého domácího produktu by se ovšem pro Středočeský kraj našla čtvrtá příčka i ve statistikách roku 2016 – a to v případě přepočtu na jednoho obyvatele (414,4 tisíce korun neboli 15 328 eur); zde region středních Čech kromě Prahy předstihly ještě Jihomoravský a Plzeňský kraj.

Na druhém místě v celorepublikovém srovnání skončila středočeská pracoviště také například podle hodnoty hrubého domácího produktu na jednoho zaměstnance v hlavním pracovním poměru (1 200 599 korun). Rovněž čistý disponibilní důchod domácností (307,1 miliardy korun čili 11 360 milionu eur) přinesl v roce 2016 druhou příčku. Druhé nejvyšší hned za Prahou byly i středočeská míra investic nebo tvorba hrubého fixního kapitálu – v tomto případě se však zatím jedná o údaje z roku 2015; hodnoty pro rok 2016 dosud nejsou k dispozici podle regionálního členění.

Porovnání struktury hrubé přidané hodnoty (HPH) podle odvětví s celorepublikovým průměrem ukazuje, že Středočeský kraj měl předloni výraznější zastoupení průmyslu i takzvaného primárního sektoru (zemědělství, lesnictví a rybářství); ze služeb nechal kraj většinu republiky za zády z hlediska obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství – a rovněž činností v oblasti nemovitostí. Podprůměrné hodnoty se naopak k roku 2016 vztahují na středočeské stavebnictví (což by laik asi zrovna nepředpokládal) a za průměrnými hodnotami HPH zaostávaly také středočeské sektory veřejné správy, vzdělání, zdravotní a sociální péče, informační a komunikační činnosti i peněžnictví a pojišťovnictví.

Razantní nárůst ve srovnání s rokem 1995 zaznamenal ve středních Čechách zejména průmysl; výrazněji poskočilo také odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Struktura hrubé přidané hodnoty v roce 2016 podle odvětví 

Odvětví   Středočeský kraj  Česká republika
Průmysl  42,1 procenta  32,1 procenta
Obchod, doprava, ubytování a pohostinství  19,9 procenta  18,6 procenta
Veřejná správa, vzdělání, zdravotní a sociální péče  10,6 procenta 14,7 procenta
Činnosti v oblasti nemovitostí  9,1 procenta  8,4 procenta
Stavebnictví 5,0 procenta  5,5 procenta
Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti  4,7 procenta  6,6 procenta
Zemědělství, lesnictví a rybářství  3,0 procenta  2,5 procenta
Peněžnictví a pojišťovnictví  2,6 procenta 4,2 procenta
Informační a komunikační činnosti  1,3 procenta  5,1 procenta
Ostatní činnosti  1,7 procenta  2,2 procenta

Zdroj: Český statistický úřad