Mráz ale šel po zádech ze zpráv v médiích o tom, o jakých teplotách jednala vláda v rámci takzvaného energetického balíčku reagujícího na energetickou krizi. Ministerstvo zdravotnictví pak 12. října zveřejnilo ve sbírce zákonů novelizované znění trojice vyhlášek a jednoho vládního nařízení.

Nově jsou třeba v pokojích nemocnic či domovů seniorů stanoveny minimální teploty 20 stupňů Celsia; některá oddělení (neonatologie, onkologie) však mají minimum určené na 22 stupňů. Nejméně 22 stupňů musí ukázat také teploměry ve školních učebnách. Sprchy školských zařízení však mohou mít o stupeň méně – a sprchám v bazénech stačí 19 stupňů.

Stát stanovil minimum, topit se může víc

Kolem nového nastavení tepot dostávali řadu dotazů hygienici. Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v té souvislosti zdůrazňuje, že pro pracoviště a zařízení zdravotnických či sociálních služeb jsou nově upraveny hodnoty minimální teploty.

Což neznamená, že není možno topit víc – stejně jako dříve. „Je na rozhodnutí každého provozovatele, jakou teplotu ve svém zařízení bude udržovat: ministerstvem zdravotnictví je stanovena spodní – nepodkročitelná – hladina teploty,“ upozornila.

Deníku Šalamunová řekla, že speciální kontroly zaměřené na hlídání teplot středočeští hygienici pro nadcházející zimu neplánují. „Kontroly minimálních teplot dodržovaných na pracovišti jsou součástí našich běžných kontrol hygieny práce i ve školách,“ připomněla. V rámci státního zdravotního dozoru navštěvují hygienici rozmanitá pracoviště, přičemž zhruba tři procenta těchto kontrol jsou reakcí na stížnosti. V těch stesky týkající se nevyhovujících mikroklimatických podmínek (vysoká teplota v letních měsících a nízká v zimních měsících) či nedostatečného větrání často figurovaly už v minulosti.

Středočeští hygienici už se setkali s obavami, že v případě dodržování nejnižších povolených hodnot by žákům byla zima, takže při rozhodování o vytápění se je třeba řídit zdravým rozumem. Také kupříkladu nemocnice slibují, že spíše než čísly se budou řídit prospěchem pacientů. Toto ujištění tlumočil náměstek hejtmanky Pavel Pavlík (ODS), který se v radě kraje věnuje oblasti zdravotnictví: v oblastních nemocnicích kraje se nestane, že by byla stažena teplota na pokojích tak, aby pacienti kvůli tomu museli ležet „ve třech svetrech“.

Uplatní se zákazy i fasování mikin

Na změny v teplotních limitech už reagovali někteří zaměstnavatelé úpravou interních pravidel. Leckde i uprostřed měsíce, od druhé poloviny října, stanovili teplotu vytápění kancelářských prostor na 20–21 stupňů Celsia, přičemž zaměstnanci nemají dovoleno manipulovat s regulátory.

Někde se nový předpis výslovně týká i oken: mají zůstávat zavřena s výjimkou krátkého intenzivního větrání. A například obchodní řetězec Penny ohlásil, že šetří díky uplatňování nových technologií – vzorem v tomto směru je podle jednatele společnosti Radka Hovorky unikátní ekologická technologie chlazení, vytápění i klimatizace v kolínské prodejně.

„Ačkoliv předpisy nově umožňují teplotu výrazně snížit, my touto cestou nepůjdeme. Chceme, aby naši lidé pracovali v příjemném prostředí, proto teploty na našich prodejnách nesnížíme pod 19 stupňů,“ uvedl Hovorka.

Třeba ve Škodě Auto o podobě opatření vyjednává vedení automobilky s představiteli odborů. Odboráři ohlásili, že trvají na maximálním zachování teplotního komfortu pro zaměstnance – avšak navrhují i další opatření. Už je dohodnuto, že v rámci fasovaného pracovního oblečení budou k dispozici mikiny – a jedná se i o možnosti poskytování teplých ponožek.

Vedle něčeho „na sebe“ dostanou zaměstnanci i něco „do sebe“: teplý nápoj zdarma bude v restauracích zajištěn ve větším množství než dosud a v kioscích se rozšíří nabídka; k těmto opatřením se řadí i teplá polévka standard za jednu korunu.

Kde hledat nové určení minimálních teplot:

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů
Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje