„Mezi prvními sedmi žadateli není ze Středočeského kraje nikdo,“ konstatoval Frček. Věří ale, že se to brzy změní – s tím, jak se po prázdninách začnou ke svým jednáním scházet zastupitelstva.

Premiér Babiš: velká příležitost

K využití státní podpory na budování sociálních bytů představitele středočeských obcí a měst osobně v zimě vyzval předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Oslovil 490 představitelů radnic, kteří se 11. prosince sjeli do Prahy na setkání starostů s představiteli kraje. Premiér jim zdůraznil, že na budování sociálních bytů má stát připravené peníze – a nabídne je právě obcím, jejichž úloha je v této oblasti nezastupitelná. Kdo jiný než lokální představitelé má nejlepší přehled o tom, co je v místě potřeba? „My ty byty stavět nebudeme,“ konstatoval Babiš. S tím, že zde je nejen nezastupitelná role místních samospráv, ale také příležitost k aktivitě. Budování sociálních bytů má podle něj být právě úlohou radnic.

Ze strany reprezentantů hned několika menších obcí však Deník tehdy zaznamenal poněkud rezervovaný přístup. Stát prý dává ruce pryč od toho, co by měl zajistit sám, a říká: obce, postarejte se. Případně zaznívala nejistota, co by s takovými byty mělo být třeba za deset, za patnáct let. Naopak z několika větších měst v kraji zazněly signály, že určitě stojí za prozkoumání, co přesně by nastavená dotační pravidla umožnila vybudovat.

Bydlení sociální i dostupné

Na jaře se slova premiéra naplnila. Od května ministerstvo pro místní rozvoj nabízí program Výstavba, který zachovává základní prvky někdejšího návrhu zákona o sociálním bydlení. Na rozdíl od složitého procesu tvorby nového zákona, který by umožnil vznik prvních bytů nejdříve na konci roku 2021, má proces podpory výrazně urychlit. A skutečně: do Prahy už dorazilo zmiňovaných prvních sedm žádostí v celkové částce 65,6 milionu korun.

Program Výstavba má obce podpořit při pořizování nájemních sociálních bytů, jež mohou být nabídnuty například seniorům nebo samoživitelům – matkám i otcům – s nízkým příjmem. Nevylučuje však ani podporu dostupného nájemního bydlení podle potřeb obce. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ho považuje za velmi užitečný – a stejně jako Babiš vnímá tuto podporu za velkou příležitost pro aktivní obce. Také ona očekává, že se po prázdninách žádosti pomnoží, jak jejich podání začnou schvalovat zastupitelstva. Připomněla dále, že pro příští dekádu se ve spolupráci s řadou partnerů chystají další návrhy řešení problému dostupnosti bydlení. „Jedním z pilířů bytové politiky je také správně nastavený dávkový systém v bydlení, který by daným cílovým skupinám umožnil snížit náklady na bydlení,“ řekla ministryně.

Program Výstavba pro obce
Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil výzvy k předkládání žádostí obcí i měst o dotace a o úvěry
Příjem žádostí zůstává otevřený; změna bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy
Typy finanční podpory aktivit obcí a měst:
investiční dotace na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo dostupných sociálních bytů ve smíšeném domě
zvýhodněný úvěr na pořízení sociálních a dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů s dostupnými byty
„Sociální byty“ jsou určeny pro domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení; „dostupné byty“ jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné
Zdroj: www.sfrb.cz/programy-a-podpory/vystavba-pro-obce