Ve Středočeském kraji policisté od loňského října do letošního března evidovali 1635 střetů se zvěří – což při přepočtu na délku silniční sítě vychází jedna takováto nehoda připadající zhruba na každý šestý kilometr: přesná hodnota dosahuje 5,9 (a celostátní průměr 6,2). Kolem přelomu let 2020 a 2021 s 1249 těmito nehodami ve středních Čechách přitom jeden střet se zvěří vycházel na každého 7,7 kilometru. V Praze se 123 nehodami jde aktuálně o jednu nehodu připadající na 1,6 kilometru; minule, kdy se počítalo s 96 nehodami, šlo o hodnotu 2,1.

Některá místa jako zakletá

Najdou se lokality, které lze vnímat jako extrémně nebezpečné. Z mapování srážek se srnkami i další volně se pohybující zvěří, čemuž se pojišťovna společně s Centrem dopravního výzkumu věnuje dlouhodobě, plyne, že nemusí jít jen o odlehlé oblasti, kde lišky dávají dobrou noc a příslovečné pré tam mají i další lesní zvířata. Dvě nejkritičtější místa vůbec leží téměř při hranici Středočeského kraje a Prahy: na severním a východním okraji metropole.

Opravdu smolná lokalita je pro řidiče ve středních Čechách u Zdib na Praze-východ: na silnici II/608 poblíž celního úřadu bylo ve sledovaném období zaznamenáno šest střetů. Za půl roku šest nehod s celkovou škodou 293 tisíc korun na úseku dlouhém 94 metrů! Na území hlavního města je nejnebezpečnější silnice I/12 mezi Škvoreckou oborou a přírodním parkem Klánovice-Čihadla; vlastně již nedaleko Úval taktéž na Praze-východ. Na úseku dlouhém 282 metrů zde bylo evidováno 14 nehod s celkovou škodou vyčíslenou na 947 tisíc korun.

Navzdory naznačeným údajům na tom region Prahy-východ není nejhůř. Ze středočeských okresů je podle počtu nehod statisticky nejnebezpečnější Benešovsko; následují Mladoboleslavsko a Příbramsko. Naopak „nejbezpečněji“ se z tohoto pohledu mohou motoristé v kraji cítit na silnicích Prahy-západ a Nymburska. Podle přepočtu nehod na délku silnic v okrese vycházejí jako nejrizikovější Mělnicko, Benešovsko a Rakovnicko; naopak nejnižší pravděpodobnost srážky mají řidiči na Nymbursku, Kladensku a Kolínsku.

Nehodovost se zvěří autoři Srna indexu sledují dlouhodobě; vždy s vyhodnocením na jaře a na podzim. Roli hrají nejen počty nehod evidovaných policií, ale i délka silniční sítě a vyčíslení škod na lidských životech, zdraví i majetku. Součet hmotných škod vycházejících z odhadů policie se ve středních Čechách vyšplhal na téměř 84 milionů korun. Jestliže se jedná o nejvyšší částku ze všech krajů, nejde o údaj překvapivý: je zde nejen hustý provoz, ale také nejvíce kilometrů silniční sítě: 9638.

V Praze, kde bylo započteno 201 km, dosáhla souhrnná výše škod 6,1 milionu – a z porovnání těchto čísel hlavní město vychází jako celorepublikově nejproblémovější region (jakkoli řidičská zkušenost s ježděním v metropoli a jejím středočeském okolí neukazuje, že střety se zvěří by byly v Praze tím nejpalčivějším problémem – byť třeba zrovna v neděli zde budila pozornost sražená srna na Kunratické spojce; na dohled od písnického sídliště). Přepočet škod na zdraví, životě a majetku podle Srna indexu je v Praze nejvyšší z celé republiky: 30 357 korun na kilometr. Ve středních Čechách vychází tato hodnota na 8714 Kč. Celorepublikový účet za střety se zvěří dosáhl 339 milionů korun.

Srncům v létě poplete hlavy láska

Čtyři pětiny sražené zvěře, skutečně až 80 procent, představují srny a srnci, připomněl Michal Bíl z Centra dopravního výzkumu. „Do budoucna očekáváme, že by mělo dojít k nárůstu srážek s prasetem divokým,“ poznamenal. Upozornil, že s nadcházejícím létem by se řidiči měli připravit na možný nárůst počtu srnčí zvěře u silnic – a pamatovat i na to, že mezi červencem a srpnem přichází její říje. „Srnčí zvěř se pohybuje na relativně malém prostoru. Zvířata překračují komunikace poměrně často,“ varuje Bíl. Podle statistik je riziko střetu se zvěří nejvyšší dvě hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. Za „nejhorší“ lze považovat dobu kolem 22. hodiny.

Co dělat po střetu se zvířetem
- Zapněte výstražná světla – a pokud to dovolí situace, ihned postavte na silnici varovný trojúhelník.
- Pokud došlo ke zranění posádky, volejte záchrannou službu na lince 155. Jakmile to půjde, kontaktujte Policii ČR na lince 158.
- Oslovte asistenční linku své pojišťovny, případně využijte Linku pomoci řidičům na telefonním čísle 1224 – ta zajistí přepojení na konkrétní pojišťovnu. Některá auta mohou mít pro tyto případy uzavřeno pojištění už v rámci povinného ručení. Pojišťovna může zařídit i odtah nepojízdného vozidla. Pro případ řešení pojistné události je dobré následky srážky vyfotit nebo pořídit video.
- Zraněnou zvěř sami ze silnice neodklízejte – může vám způsobit zranění. Policie vyrozumí správce honitby, který přijede a o zvíře se postará. Není možné si sražený kus ponechat (to by mohlo být hodnoceno jako pytláctví).
Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Srážky aut se zvěří v období od října do března

Okres Počet střetů Výše škod (miliony korun) Silniční síť (kilometry)
Benešov 280 15,2 1210
Beroun 106 4,4 696
Kladno 98 4,2 801
Kolín 98 6,8 757
Kutná Hora 141 5,1 892
Mělník 153 6,4 618
Mladá Boleslav 174 6,5 920
Nymburk 82 11,6 745
Praha-východ 105 3,9 811
Praha-západ 80 4,2 585
Příbram 171 6,3 956
Rakovník 137 6,4 946
Hlavní město Praha 123 6,1 201

Zdroj: Generali Česká pojišťovna