Odbor zdravotnictví krajského úřadu na základě ministerské výzvy shromažďoval do včerejšího dne žádosti poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče o státní dotaci podle metodiky dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR. „Kraj tyto žádosti následně hromadně předá ministerstvu a vyčká na jeho rozhodnutí,“ uvedl náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Kupka.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ

K předání žádostí by mělo dojít nejpozději 26. července. Vedení Středočeského kraje doufá, že ministerstvo do 15 dní o přiznání dotace rozhodne a poukáže příslušné peníze na účet kraje. „Jakmile ministerstvo rozhodne a kraj obdrží ze státního rozpočtu peníze, hned svoláme mimořádné zastupitelstvo kraje, které by mělo schválit jednotlivé dotace přímo konkrétním poskytovatelům zdravotních služeb na základě veřejnoprávních smluv,“ dodal Kupka.

Ne všechny kraje v České republice ale postupují stejně. Důvodem je nejasná metodika ministerstva, formulace dotačního programu a pochybnost o legitimitě ministerstvem navrženého postupu. „To byl také důvod, proč kraje po zveřejnění dotačního programu usilovaly prostřednictvím komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví o změnu tak, aby do přerozdělení dotací nemusela zasahovat samospráva a zastupitelstva krajů. To s cílem, aby peníze přišly do zdravotnických zařízení v co nejkratším čase. Ministerstvo zdravotnictví ale všechny návrhy na zjednodušení odmítlo,“ konstatoval náměstek Martin Kupka.